Bygde gang- og sykkelveg på rekordtid

Offisiell åpning av unikt pilotprosjekt i Flesberg. - En folkefest for oss i kommunen, sier ordfører Thomas Fosen. Idrettslaget i bygda bygget ny gang- og sykkelveg på rekordtid.

- Jeg er kjempestolt over arbeidet som er gjort, og imponert over dugnadsånden i bygda, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

Torsdag ettermiddag ble den nye gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 40 i Flesberg offisielt åpnet.

- En tredjedel av innbyggerne i Flesberg møtte opp, så det var en stor dag for oss i bygda, sier Thomas Fosen, ordfører.

Den nye gang- og sykkelvegen mellom tettstedene Svene og Lampeland er drøyt 3 kilometer lang.

Byggingen er et samarbeid mellom Svene ILFlesberg kommune og Buskerud fylkeskommune. Det lokale idrettslaget har vært oppdragsgiver og byggherre.

Buskerud fylkeskommune bidrar med 22 millioner kroner og Flesberg kommune med 5 millioner kroner.

Gang- og sykkelveg Flesberg

- Vi er opptatt av å tenke nytt, sier ordfører i Flesberg, Thomas Fosen.

I tillegg har 16 grunneierne langs strekningen frivillig og gratis skrevet fra seg grunnen langs østsiden av fylkesveg 40.

Offentlig og privat samarbeid

Det unike pilotprosjektet er en form for OPS-prosjekt (offentlig og privat samarbeid).

Både Eriksrød og Fosen ser på samarbeidet som et godt eksempel på at prosjekter lettere kan gjennomføres når det offentlige og private samarbeider. 

- Samferdsel er det aller viktigste for å styrke utvikling i bygdene og byene, mener Eriksrød.

 -  Dette betyr utrolig mye for oss i Flesberg. Den åpner muligheter for utbygging av byggefelter på denne strekningen, sier ordfører i Flesberg kommune, Thomas Fosen.

Prøve ut nye løsninger

Buskerud fylkeskommune er opptatt av å prøve ut nye løsninger for bygge gang- og sykkelveger på en enklere, mer rasjonell og billigere måte.

Fylkesordfører Eriksrød tok derfor høsten 2013 kontakt med ordføreren i Flesberg for å se om de kunne få til et samarbeid.

Siden da har arbeidet gått fort med befaringer, gravearbeid og politiske behandlinger.

Nå skal prosjektet evalueres for å se på om dette er en arbeidsmåte man kan gjøre ved senere anledninger.


Publisert 9. oktober 2015, oppdatert 9. oktober 2015.