Bruker Stonehenge-metode for å lete etter kulturminner

Arkeologisk skattejakt: Bruker bakkeradar som måler ned til tre meters dybde for å lete etter kulturminner i Øvre Eiker.

I samarbeid med Øvre Eiker kommune har Buskerud fylkeskommune engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, for å prøve ut søk etter kulturminner med bakkeradar.

Målingene kan nå ned til tre meters dybde og settes til slutt sammen til sammenhengende bilde av det som befinner seg under pløyelaget.

- Fra NIKU stiller Erich Nau, Lars Gustavsen og Monica Kristiansen til utprøvingen, sier arkeolog Bernt-Egil Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

- Erich kommer rett fra en jobb hos Ludwig Boltzmann Institute i Østerrike og har vært med på de fantastiske funnene som har blitt gjort med bakkeradar rundt Stonehenge og tyske romertidspalasser som mange sikkert har sett i tidsskrifter eller på TV, fortsetter Tafjord.

Han har også vært med på å utvikle akkurat den maskinen som nå prøves utenfor Hokksund.

Sem ble valgt fordi det er en av de eldre gårdene i Eiker med sannsynlighet for spor etter eldre bebyggelse, men som også har krevende grunnforhold for bakkeradar.

- Sem er også stedet der det ble bygd et enormt renessanseslott i bindingsverk, tegel og leire etter dansk modell på begynnelsen av 1600-tallet, sier Tafjord.

Les også: Kongens Hus på Sem i ØvreEiker

Ove Gjedde var da lensherre i Eiker, men slottet forfalt i det norske klimaet og ble revet i samme århundre.

- Her kan det altså være bevart både rester av slottets tilhørende bygninger og ikke minst overdådige hageanlegg, sier arkeologen.

Utprøvingen avsluttes onsdag, og nå skal målingene sendes til Østerrike for prosessering før tolkningen kan begynne.

- Men vi kan si såpass at kvaliteten på datasettet er noe av det bedre som har blitt samlet inn her til lands og at mulighetene for at det kan gjøres spennende funn her absolutt er til stede, avslutter Bernt-Egil Tafjord i fylkeskommunen.

Sem gård i Øvre Eiker
Rekonstruksjonstegning (aksiometrisk) av Sem herregård omkring 1643 da gården var utbygget på det største. Til høyre ses ladegården med låver, fjøs og staller og egen have. På den andre siden var den nyanlagte bryggergården med bryggerhus og laboratorium for malmleting. Blant borggårdens tre hus peker det nye Kongens Hus seg ut med et gedigent haveanlegg utenfor. De andre husene var borgestuen (til venstre) og et gammelt gjestehus på søndre side. Dette huset var provisorisk residens mens det nye huset ble bygget 1628-35. © E. Sørensen og L J Hvinden-Haug 2000.


Publisert 28. oktober 2015, oppdatert 29. oktober 2015.