-Nå skal vi finne løsninger sammen

Den øverste administrative- og politiske ledelsen i Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune har gått inn i en ny startfase nå rett etter valget.

Dette er starten på noe som vil danne grunnlaget for et konstruktivt samarbeid i forhold til de mange spennende utfordringene kommunen og regionen står overfor fremover.

I det første innledende møtet ble det diskutert konkrete utfordringer knyttet til videregående skoler, veisystemet i Hønefoss, den fremtidige planleggingen av E16 og Ringeriksbanen og kryssløsning for og utvikling av Campus Ringerike.

- Dette har vært et meget godt konstruktivt og godt møte hvor vi er enige om å samarbeide tett om regionens utfordringer, sier ordfører Kjell B. Hansen.

- Vi er veldig fornøyd med å kunne ta opp igjen en slik type dialog og samarbeid med Ringerike. Dette er uten tvil en av de mest spennende vekstregionene i på Østlandet, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

- Vi ønsker nå å følge opp med å legge konkrete penger inn i prosjektene og ikke kun fatte vedtak med «monopolpenger», avslutter Roger Ryberg.


Publisert 8. desember 2015, oppdatert 8. desember 2015.