Ber fylkeskommunen om bidrag til nytt regionalt såkornfond

Næringsaktører på Ringerike møtte fylkeskommunen. Jobber for å etablere et regionalt såkornfond på 20 millioner kroner.

Mandag møtte representanter for Pan Innovasjon på Ringerike Buskerud fylkeskommune for å se på hvilken rolle fylkeskommunen kan ha i etableringen av et regionalt såkornfond.

Et såkornfond er et fond der nye og etablerte bedrifter kan søke om støtte til tiltak for å utvikle bedriftene videre.

- Vi har etablert fem inkubatorbedrifter i 2015 i de gamle industrilokalene til Follum, målet er å etablere ytterligere fem bedrifter i løpet av neste år, sier Magne G. Vegel, daglig leder i Pan Innovasjon.

Pan Innovasjon AS ble etablert av bransjeaktører i regionen etter nedleggelsen av Norske Skogs papirfabrikk på Follum på Ringerike.

Ambisjonen er at man gjennom innovasjons­aktiviteter skal sikre langsiktig og økt verdiskaping med utgangspunkt i skogressursene på Ringerike og industrivirksomheten på Follum.

På grunn av den høye risikoprofilen, har det i Norge vært vanlig at private investorer i såkornfond har en risikoavlastning i form av et offentlig bidrag i fondet. 

- Møtet med fylkesordføreren i dag var veldig positivt. Støtten fra Buskerud fylkeskommune de siste årene har vært helt nødvendig for at vi skal være aktive, forsetter Vegel.

- Det er et privilegium å få jobbe med gründerbedrifter og bidra til at de når sine mål.

Magne G. Vegel, Pan Innovasjon

Helt nødvendig med offentlig støtte

- Det er helt nødvendig med fylkeskommunens bidrag inn i dette arbeidet, sier Ole Mælingen, ildsjel og privat investor på Ringerike.

Mælingen deltok selv på møtet og jobber for å løfte fram bedrifter i deres mest kritiske fase - der potensialene er tydelige - men før bedriftene har inntekter av produktet sitt. 

- Vi har fått med oss noen private som bidrar med inn egne midler, med ser at det er helt nødvendig med offentlige bidrag, ellers så stopper det helt opp, sier han.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) var godt fornøyd med møtet i fylkeshuset.

- Det var en veldig god dialog, og vi har fått en god oversikt over det som er igangsatt på Ringerike. Fylkeskommunen har gitt vesentlig tilskudd til denne satsingen, og vi skal også ha en rolle i det videre utviklingsarbeidet i regionen, sier Ryberg.

Ryberg er opptatt av å bidra til ny næringsutvikling og verdiskaping.

- Vi er inne i et grønt skifte, så dette passer veldig godt for oss.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).


Publisert 30. november 2015, oppdatert 30. november 2015.