- Det er gøy å jobbe med ungdom

50 deltok på kurs for nye prøvenemndsmedlemmer: - Det er viktig at vi får opp kompetansenivået, sier Mari Helle fra spesialbutikken Kaffekværna i Drammen.

Tirsdag 8. desember samlet Buskerud fylkeskommune rundt 50 nyoppnevnte prøvenemndsmedlemmer fra hele fylket til kurs i Drammen.

Prøvenemndsdeltakelse er et verv og prøvenemndene er oppnevnt av fylkeskommunen (2016-2019) som sensorer for fag-/svenne- og kompetanseprøver.

De som deltok på kurset i Drammen representerte 22 ulike fag.

- Jeg synes det er viktig med kompetanseheving i salgsfaget, sier Mari Helle, representant for salgsfaget.

Helle jobber til daglig som leder av spesialbutikken Kaffekværna i Drammen.

- Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med ungdom, og at de får seg en utdannelse.

Mari Helle, daglig leder av Kaffekværna i Drammen

Mari Helle

- Viktig samfunnsrolle

Å sitte i en prøvenemnd er et viktig bidrag for å sikre at det norske samfunnet får utdannet dyktige fagarbeidere med tidsriktig kompetanse.

- Gode fagarbeidere er viktig for samfunnets utvikling. Det er viktig for anseelsen og samfunnet at vi får gode fagarbeidere.

Fylkesrådmann Georg N. Smedhus

- Jeg har etter at jeg begynte som fylkesrådmann nå i høst reist rundt i fylket og snakket med folk. På Kongsberg trenger industrien fagarbeidere, i Hemsedal trenger turistnæringen fagarbeidere.

- Norge trenger dyktige folk i utdannelsen for å klare oss fremover, understreker Smedhus.

Smedhus deltok på åpningen av kurset og poengterte viktigheten av at det stilles krav til gode nemnder.

- Dere er med på å gi stolthet! Det er viktig med gode oppgaver som er med på å avdekke bredden i kompetansen. Still spørsmål til alle faser i arbeidet: planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon, fortsetter fylkesrådmannen.

Sikre nødvendig kompetanse

Det er fylkeskommunens ansvar å sikre at prøvenemndsmedlemmene har nødvendig kompetanse.

Buskerud fylkeskommune har laget en 4-års plan for å legge til rette for et godt samarbeid med prøvenemndsmedlemmene i den kommende perioden.

Planen skaper forutsigbarhet og gode rammer for prøvenemndene.

De viktigste utfordringene for prøvenemdene

Hæge Nore, førstelektor ved institutt ved yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, gav de 50 møtedeltakerne gode råd.

- For det første så er det viktig at man lager gode oppgaver som er entydige, slik at kandidaten ikke er i tvil om hva de skal gjøre og hva som forventes, sier hun.

- Det andre er at de sikrer seg et godt grunnlag for å vurdere prøven gjennom at de får innlevert planleggingsdelen fra kandidatene skriftlig.

- At de er tilstrekkelig til stede for å se og observere kandidatens praktiske arbeid mens de gjennomfører det praktiske arbeidet.

- Og at de skaffer seg innsyn i kandidatens dokumentasjon av det kandidatene har gjort, sier Nore.

Nore sier avslutningsvis at det er viktig at prøvenemnda utarbeider kriterier, en slags målestokk for hva de ser etter når de vurderer.


Publisert 8. desember 2015, oppdatert 8. desember 2015.