15 partier stiller stortingsliste

15 partier har levert forslag til liste i Buskerud innen fristen. Nå skal fylkeskommunen undersøke om de oppfyller valgloven.

Tirsdag 2. april klokka 23:59 gikk fristen ut for å levere forlag til liste i Buskerud i forbindelse med høstens stortingsvalg.

- 15 partier har levert forslag til liste til fylkeskommunen innen fristen, forklarer valgansvarlig Mona Bjørnsrud i Buskerud fylkeskommune.

Alle listene ligger nå til offentlig ettersyn i resepsjonen i fylkeshuset i Drammen.

Følgende partier har levert liste i Buskerud:

 1. Arbeiderpartiet
 2. De Kristne
 3. Demokratene i Norge
 4. Fremskrittspartiet
 5. Høyre
 6. Kristent Samlingsparti
 7. Kristelig Folkeparti
 8. Kystpartiet
 9. Miljøpartiet De Grønne
 10. Piratpartiet
 11. Rødt
 12. Samfunnspartiet
 13. Senterpartiet
 14. Sosialistisk Venstreparti
 15. Venstre

Buskerud fylkeskommune skal nå undersøke om listene oppfyller valgloven.

Listeforslagene skal etter valgloven § 6-1 andre ledd oppfylle følgende vilkår:

 • Angi hvilket valg det gjelder
 • Ha en overskrift som angir partiet eller gruppen som har satt frem forslaget
 • Overskrift på listeforslag fra politiske partier som er registrert i Partiregisteret skal være enslydende med partiets registrerte navn
 • Angi hvilke kandidater som stiller til valg
 • Være underskrevet av et visst antall personer
 • Inneholde navn på tillitsvalgte

- Fylkesvalgstyret har ansvar for stortingsvalg etter valgloven, og 22. mai skal fylkesvalgstyret godkjenne listeforslagene, sier Bjørnsrud.

Fylkeskommunen sørger så for at det blir trykket opp stemmesedler til stortingsvalget og distribuerer disse til kommuner og partier/grupper som stiller liste ved valget.

Valgdagen er fastsatt til mandag 9. september.

- Etter valget skal fylkeskommunen så kontrolltelle alle stemmene, avslutter Mona Bjørnsrud i Buskerud fylkeskommune. 


Publisert 3. april 2013, oppdatert 4. november 2013.