Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Sagnet om Bønsnes kirke og Olav den hellige - hvor gammelt kan det være?

På Ringerike har vi et velkjent sagn som forteller hvorfor Bønsnes kirke ble bygget. Hellig Olav var en gang ute på Tyrifjorden i kraftig uvær. Mens stormen ulte ba han til Kvitekrist og lovet at dersom han og hans menn overlevet stormen, skulle han bygge en kirke. De overlevet stormen, og Olav satte opp kirken på Bønsnes.

Men en nærmere undersøkelse viser at sagnet bare er drøyt 100 år gammelt. Hvordan kan vi komme frem til en slik påstand?

Bøsnes kirke Bøsnes kirke. Foto Bjørn Geirr Harsson

Bøe, Olav 1981: St.Olav i tradisjonen, del av "Olav konge og helgen – myte og symbol". ISBN 82-7024-027-3. St. Olav Forlag, 1981.

Christie, Sigrid og Håkon 1986: Norges kirker, bind 2, Buskerud. Utgitt av Riksantikvaren, Gyldendal norsk forlag, Oslo.

Christie, Sigrid og Håkon 1993: Norges kirker, bind 3, Buskerud. Utgitt av Riksantikvaren, Gyldendal norsk forlag, Oslo.

Ekroll, Øystein 1997: Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen. ISBN 82-521-4754-2. Det norske samlaget, Oslo.

Faye, Andreas 1833: Norske sagn, K. C. Halds Bogtrykkerie, Arendal.

Harsson, Bjørn Geirr 2008: Bønsneskirken - hvorfor og når ble den bygget. Heftet Ringerike 2008. ISBN 978-82-996833-7-1.

Vibe, Johan 1895: Topografisk-historisk Beskrivelse over Buskeruds Amt. Jacob Dybwads Forlag, Kristiania.

Wiel, Ivar (fogd) 1743: Beskrivelse over Ringeriges og Hallingdals Fogderier, faksimileutgave fra 1970, trykket hos Moltzau & Co, Oslo.

Bønsnes

Artikkel - info 
Sist endret 03.06.2013 Kjell Erik Sønsterud
Opprettet 03.06.2013 Kjell Erik Sønsterud
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut