Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Winge Lund, Reidar - arkitekt

Reidar Winge Lund ble født i 1908 i Skoger i det nåværende Drammen. Foreldrene hans var skattefogd fullmektig Sigurd Lund og Klara Hansen som bodde på eiendommen Fredly på Danvik.Einar Sørensen

Etter artium gikk Reidar Lund på NTH Arkitektavdelingen hvor han avla eksamen i 1932. Ved midten av 30-årene startet han arkitektpraksis i Oslo. Reidar Winge Lund var utvilsomt en konsekvent modernistisk arkitekt og en dyktig en, for han fikk en flying start på karrieren da den etablerte arkitekt Arne Pedersen (1897-1951) tok han opp som kompanjong i sitt firma. Pedersen var fra Sarpsborg og hadde liksom Bjarne Thinn Syvertsen tilbrakt år ved arkitektkontor i USA. Etter at han etablerte arkitektpraksis i Oslo i 1925 var han blitt en toneangivende funkisarkitekt med industriarkitektur som sitt varemerke. Pedersen hadde i 1930 tegnet de spektakulære utstillingspaviljongene til Østfoldutstillingen i hjembyen Sarpsborg, et prosjekt som ble publisert og gjorde ham kjent.

1 2

Drammen rådhus, tegnet i 1937
og her vist nettopp ferdigstilt

Villa i Tord Pedersens gate 39, 1938


I 1938 giftet Winge Lund seg med Signe Marthine Marie Johannessen. Alt samme år som samarbeidet med Arne Pedersen startet vant Pedersen & Lund konkurransen om nytt rådhusbygg i Drammen, ved siden av det gamle fra 1870. Det tok tid å realisere bygget som var godt i gang i 1939, men så kom krigen, og det varte til høsten 1941 før det ble innviet med sin flotte nye Saga kino. Uheldigvis ble det okkupasjonsmakten som tok bygget i bruk.

Kommunebygget har teglstensvegger med glattpussede betongfasade med bæring i vegglivet og tettsittende rekker av vinduer. En inntrukket første etasje med bærepilarer gir overdekket adkomst. Også syvende etasje var inntrukket mot gaten. Fredrikshald Sparebank i Halden, tegnet 1937 og ferdig1942, ble et tilsvarende stramt og kubisk funksjonalistisk bygg med synlig teglstensvegger. En lekker funkisvilla leverte de også i Drammen i 1938 (Tord Pedersens gate 39). I 1938 tegnet de forretningsgården Tollbugt. 17, Oslo, ferdig 1940, er et meget moderne bygg for sin tid med synlig bærende vertikal betongskjelett eksponert i fasaden og vindusbånd. Blant den lange rekken av bygg og småhus de utførte kan fremheves boligblokkene i Brochmanns gate 12-14, for OBOS, prosjektert og utført 1946-51. Det er femetasjes lamellblokker med lavt saltak.

3 4

Fredrikshald Sparebank, Halden 1937-42.

I en årrekke var Pedersen & Lund AS Borregaards arkitekter og tegnet en rekke fabrikk- og administrasjonsbygninger samt boliger av forskjellig størrelse for ansatte. I 1950 fikk arkitektene Sundts premie for i Bygdøynesveien 24, Oslo, villaen de tegnet for maleren, professor Aage Storstein. Det siste bygget de utførte sammen var Sentrallaboratoriet på Borregaard i 1950, i et senmodernistisk formspråk. I bygningene de tegnet etter krigen ble den stivt formaterte funksjonalistiske stilen gradvis myket opp med innslag av tradisjonelle norske bygningsformer. Etter at Pedersen døde i 1951 fortsatte Lund som AS Borregaards arkitekt. I 1961 fikk de Houens fonds premie sammen for AS Borregaards nyanlegg i Sarpsborg. Winge Lund hadde gjennom sitt liv en rekke tillitsverv. Han døde i 1978.

5

Tollbugaten 17, Oslo 1938-40 ble et ekstremt modernistisk bygg forut for sin tid.

Litteratur:

Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bd. 2, s. 819-820, litteraturliste.

Thorson, Odd W., Drammen en norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen 1981, s. 456, 560.

Artikkel - info 
Sist endret 31.01.2013 Terje Bautz
Opprettet 15.05.2012 Kjell Erik Sønsterud
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut