Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Lampe, Reidar - kunstmaler
Reidar Lampe var født i Bergen i 1887 og sønn av samlagsbestyrer Johannes Marius Lampe og Gerhardine Lorentze Gundersen. Han arbeidet en tid som kontorist før han i 1911 begynte på Kunstakademiet under Christian Krohg og Halfdan Strøm. Etter at han sluttet på akademiet i 1912, bosatte han seg i Kristiania med atelier vis-a-vis maleren Henrik Rom.

Einar Sørensen

I årene 1912-13 var han i Paris som elev ved Académie Vassilieff (det russiske akademi) som ble ledet av kunstneren Marie Vassilieff. På dette tidspunkt var akademiet en smeltedigel for ekstreme modernistiske eksperimentalister som Matisse, Zadkine og Picasso. Nå satte ikke disse retningsgiverne for den moderne kunsten noen avgjørende innflytelse på Lampe. Snarere var han på denne tiden opptatt av de eldre Paul Gauguin og Cézanne. I 1913 reiste han hjem, giftet seg med Solveig Moss som var datter av disponent Abr. Moss ved Drammens Destillasjon, og de etablerte seg i Kristiania. I 1914 debuterte Lampe på Høstutstillingen med et trekvartfigurs portrett av sin sittende hustru. Portrettets stramme komposisjon og elegante komponerte fargeflater i grå- og blåtoner i kontrast mot ansiktets fine lyse tegning viser innflytelse fra Paris. Portrettet plasserer Lampe som en av sin tids interessante malere.

6 5 7

Gårdsrom akvarell 1938

Tunet

Vårsol akvarell 1932


I 1917 overlot han sitt atelier til Pola Gauguin og flytte til Drammen. Her fikk han atelier i grosserer Rudolphs gård i Kirkegaten og opprettet en privat tegneskole. Dermed oppsto en livslang tilknytning til Drammen og byens kunstforening. I 1921 ble Reidar Lampe tegnelærer ved Drammen kommunale middelskole (1921-57) og samtidig i en årrekke tegnelærer ved Drammen yrkesskole og fra begynnelsen av 30-årene også ved Drammen latinskole. Fra omkring 1920 ble Reidar Lampe en viktig hjemstandsmaler for Drammen med sine motiver fra byen og omlandet. Begrepet hjemstandsmaler springer ut av romantikkens syn på tilknytningen mellom menneske og naturen. Hjemstavnsmaleren forholder seg hovedsakelig til stedet han hørte til og virket innenfor lokalsamfunnet som skildrer at dets egenart. I begrepet ligger også innbakt en nedtoning av innflytelse utenfra, noe som i praksis kunne virke utarmende på et kunstnerskap. I sine mange bylandskaper viser Reidar Lampe tilknytning til nyimpresjonistenes litt løse friluftsmaleri preget av en lys fargepalett. Lampes mange raske og impresjonistiske skildringer av motiver i Drammen har vært med å forme innbyggernes oppfatning av byen før. Lampe malte en rekke fine portretter på denne tiden. Samtidig viser det et av mange eksempler på kunstnere som befant seg på høyden under eller rett etter utdannelsen, og der livets realiteter måtte medføre kunstnerisk stagnasjon.

3 4

Nyimpresjonistisk studie av
Bragernes torg

Gårdsrom


For etter 1940 drev Reidar Lampe mest med akvarellmaling, og hans bilder fikk en stadig lysere koloritt. Stillingen som tegnelærer hindret han i å reise ut for å søke nye impulser i sin kunst, men brakte samtidig stor kunnskap ut til hundrevis av hans elever. Han døde i Drammen i 1964.

2 Portrett av vaktmester Larsen ved Drammen Latinskole
1 Portrett av hustru Solveig Moss, 1913, Drammens Museum


Litteratur:

Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bd. 2, 692.

Thorson, Odd W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen 1981, bd. 4, s. 649.

Alsvik, Henning, Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen 1967, s. 293, 380, 550, 589-604.

Artikkel - info 
Sist endret 08.05.2012 Kjell Erik Sønsterud
Opprettet 08.05.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut