Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Bygdeborger i Buskerud
Rundt omkring i landet finnes flere hundre bygdeborger, 25 – 30 av dem er foreløpig funnet og registrert i Buskerud. (2008) Bygdeborgene var enkle forsvarsanlegg lagt på små og bratte koller i terrenget. Der det var mulig å komme opp på kollen, var det bygd tørrsteinsmurer som skulle hindre en fiende å rykke fram. Det er sannsynlig at murene opprinnelig var forsterket med palisadeverk av tømmer.

Du finner de registrerte bygdeborgene som relaterte artikler i venstre meny

Bygdeborgene ligger gjerne på steder med strategisk betydning og med god utsikt. De tidfestes til romertid (Kr. fødsel – 400)og folkevandringstid (400 – 550 år etter Kristus). Det var urolige og ustabile forhold med innfall av fiendtlige flokker en måtte verge seg mot. Da søkte bygdefolket tilflukt på steder der det var lett å forsvare seg. En har også tenkt seg at bygdeborgene var forsvarsverk i ytterkantene av de smårikene som fantes her til lands i romer-, folkevandrings- og merovingertid (550 – 800). Vi må også kunne regne med at folk i senere tider søkte ly i bygdeborgene. Særlig i borgerkrigstiden (1130 – 1227), der herjende flokker (birkebeinere, baglere, kuvlunger, slitunger, ribbunger) tok seg til rette, hjemsøkte bygdelagene og gjorde livet utrygt for folk. Men fienden trengte ikke å være langveisfarende: ved Tjuvberget bygde-borg i Sandsvær er tradisjonen at ”eikerstrandinger” søkte tilflukt der etter å ha plyndret og røvet i Lågendalen.

Senere, da samfunnsforholdene ble mer stabile, benyttet fredløse, tjuver og røvere seg av bygdeborgene som tilfluktssted. Derfor går navnet ”Tjuvenborgen” igjen på noen av bygdeborgene. Det er tilfellet med bygdeborger i Sandsvær, Krødsherad og Ringerike. Vandresagnet om Tirilill Tove, som er nedtegnet både i Norge og Sverige, knytter seg til to av bygdeborgene i Buskerud. Gårdsnavn som ”Slottet” og ”Borgen” kommer som regel av at det har ligget en bygdeborg i nærheten.

Flere kommuner i Numedal (Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal) og Halling-dal (Flå, Gol og Hol) har ikke registrerte bygdeborger. Heller ikke Nedre Eiker har det. Hemsedal har trolig èn uregistrert og Hurum èn som lenge har vært kjent, men ikke registrert.

Artikkel - info 
Sist endret 26.03.2012 Terje Bautz
Opprettet 26.03.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut