Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
"Viet til velfortjent hvile".

De fleste av oss finner den evige hvile på en offentlig kirkegård og finner det både naturlig og praktisk. Men det gjelder ikke alle, særlig for dem som levde i fortiden og var bedre bemidlet enn de fleste. Eksempler på det kan være Hulda og Arne Garborg som har sin grav ved Knudaheio på Jæren. Også Edvard Grieg har et slikt privat gravsted ved Troldhaugen utenfor Bergen. Generalen som kommanderte de norske styrkene på Lierskogen 1716, Lützow, har sitt lille gravkapell ved Tomb kirke i Østfold.Av Nils Johan Rønniksen

I Buskerud fylke finnes flere private gravsteder, også et par gravkapell finnes her. Ett av dem er det Huitfeldske gravkapell ved Hurum kirke. Der har sjøhelten Iver Tønnesen Huitfeldt funnet sin hvile etter han falt i sjøslaget i Køge bukt 1710. Dette kapellet er et sidebygg til Hurum kirke, reist i årene 1750/51. Før denne tid benyttet Huitfeldtfamilien et frittstående kapell bygget i tømmer. Kapellet har en kjeller der en mengde kister er stablet opp på hverandre. Under Dannebrogflagget står sjøheltens kiste og ved dens side Kirsten Røyems. Hun var hans hustru. Over inngangen ute er det huitfeldske familievåpen, familien var nemlig adelig. En mektig bauta er reist rett overfor gravkapellet med relieff av Huitfeldt. En bronsekanon fra Huitfelds linjeskip "Dannebrog" er reist opp mot bautaen. Jacob Breda Bull skrev Huitfeldtvisen: "Han stod dem iblandt og saa sig om, saa bøiet han kne, den Herre from og skuten fløi dit hvorfra flaget kom - -".

Gravkapellet benyttes fremdeles av familien og nå for tiden setter familien sine urner der. Det som gjør sterkest inntrykk på dem som har hatt anledning til å bese kapellet, er alle barnekistene. Til sammen ca. 70 kister og 30 urner finnes i kapellet.

De fleste som farer veien på nordsiden av elva fra Åssiden i Drammen mot Hokksund, vet ikke at det ved Herstrøm finnes en liten, privat og fredet gravlund. Det er Herstrømlund på Solbergmoen i Nedre Eiker. Her hviler Peter Høegh Smith og hans hustru Antonette Eliasdatter. Da hun døde 1801, ordnet enkemannen til en privat gravlund for sin hustru på gårdens grunn. Og da han selv døde i 1811, ble han etter eget ønske lagt ved siden av henne. Men før han døde sørget han for at hans private gravlund skulle bli bevart inn i fremtiden. En servitutt sikrer at fremtidige eiere av gården Herstrøm forplikter seg til å holde gravplassen fredet, inngjerdet og ubrukt. Om fremtidige eiere ikke overholdt dette, skulle han ilegges en bot på 500 spesidaler som skulle "tilfalde Egers Fattigkasse". Det påstås i gamle dokumenter at Petter sørget for at hest og karjol ble lagt i jord ved siden av hans grav; en slags reminisens, en eldgammel forestilling om at en måtte ha med seg det nødvendigste i "den neste verden".

Nedre Eiker kommune har vist ansvar og sørget for at gravlunden blir holdt ved like som et kulturminne. Plassen ble hellelagt og det ble satt ned en minnestein. (1984). Etter initiativ fra Eiker Arkiv formet Grethe Lysaker Seljenes en krakk som står ved Petter og Antonettes grav. Krakken kalles "Eikerkrakken".

Skal en beundre gammel trearkitektur fra 1800-tallet, er Modum Bad stedet. Modum Bad ble grunnlagt av slesvigeren Heinrich Arnoldus Thaulow i 1857. Etter den tids målestokk ble badet utviklet til et kursted av internasjonal klasse.

Heinrich Arnoldus hustru var Nicoline (Line) Andrea Margrethe Vibe fra Bergen, f. 1807, død på Modum 1885. Hun fødte 7 barn, 2 gutter og 5 jenter. Da Nicoline døde i 1885 anla enkemannen en privat gravplass på badets grunn. Der fikk Nicoline et gravminne i klassisk stil. Den store medaljongen på Antonettes gravminne er modellert av Thaulow selv. Heinrich fulgte sin hustru i 1894. På hans gravminne finnes hans byste. Den er uten signatur, men antagelig modellert av Christian Borch. En kopi i marmor står foran en av bygningene på Modum Bad.

Gravlunden er inngjerdet med jernstakitt og holdes ved like av Modum Bad. Siste årstall på gravminne er 1937. Etterslekten benytter ikke gravstedet, men det holdes stevner der slekten jevnlig besøker den Thaulowske gravlund ved Modum Bad. Fem av Thaulowbarna er gravlagt der; tvillingene Fritz og Nils og de ugifte søstrene Aimeè, Jeanette og Christiane

Ved Haug kirke i Øvre Eiker finnes et lite gravkapell vegg i vegg med kirken oppført av Jørgen von Cappelen i 1771. Det var herren til Fossesholm som markerte seg på denne måten. Hans kiste og hustru Magdalena Darjes`kiste finnes der, samt en rekke andre kister som ikke lar seg identifisere, men som trolig hører Cappelen-familien til. Gravkapellet er nå et kulturminne i Øvre Eiker. - Det har også sitt helt spesielle verdslige minne: Midt på 1920-tallet brukte lensmannsmorderen Madsen (Mattsson) kapellet som et velegnet skjulested. (Lensmannsmordet: August 1926 ble lensmennene Aalde og Solumsmoen myrdet i Vågårdsmarka, Norderhov, Ringerike. Gjernings-mennene var svensken Svensson, " Ôsta-Linas pojk" og Hokksund-mannen Madsen. Svensson begikk selvmord da han skulle pågripes i Aremark. Madsen fikk livsvarig fengselsstraff. Hendelsen er skildret i romanen "To mistenkelige personer" ,1933, av Gunnar Larsen.) En variant av romeren Tacitus' ord "Honesto otio sacrum" ("Viet til velfortjent hvile") skulle være passende ord når private gravminner i Buskerud omtales.

Artikkel - info 
Sist endret 20.03.2012 Terje Bautz
Opprettet 20.03.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut