Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Throndsen, Ivar - myntgravør
Ivar Throndsen var den mest berømte myntgravør som arbeidet på Den Kongelige Mynt på Kongsberg. Han var født i Nes på Romerike i 1853.


Av Einar Sørensen

1 Medaljør Ivar Throndsen, 1898. Portrett av Wilhelm Peters, Nasjonalmuseet

Faren var lærer og kirkesanger Iver Throndsen og moren het Cathrine Christopersdatter. Ivar begynte 17 år gammel i gravørlære hos J. Tostrup i 1870. I de fem årene læretiden varte, gikk han om kvelden på Den kongelige Tegneskolen hvor han hadde billedhugger Julius Middelthun som lærer. Etter ytterligere ett år hos gravør C. E. Wiken i Kristiania, kunne han motta Statens kunstnerstipend for videre perfeksjonering i utlandet. Han søkte først til København hvor han gikk i tjeneste hos hoffjuveler Carl Michelsen. Deretter gikk ferden til Paris hvor han arbeidet som assistent hos den berømte franske medaljør Ernest Paulin Tasset. Så langt hadde Ivar Throndsen gjennomført den statlig understøttede utdanning som på 1600- og 1700-tallet ble gitt enkelte av de mest begavede skulptører for å sikre staten tilgang til dyktige mynt- og medaljegravører. Dette var en profesjon som raget vel så høyt som en alminnelig billedhugger på den tid, før altså den berømte Bertel Thorvaldsen hevet billedhuggerkunsten til noe nesten guddommelig.

2 Throndsen: 17. Mai medaljen 1899

Etter et år i Paris søkte Throndsen den ledige stillingen som stempelskjærer ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg. Han ble pushet og anbefalt til dette av flere, blant annet Middelthun som var fra Kongsberg og sønn av en stempelskjærer. På den annen side er det usannsynlig at ikke Ivar Throndsen hadde perfeksjonert seg i sitt fag med denne stillingen som det endelige målet.

Nå ble Ivar Throndsen ansatt, og lønnen begynte å løpe, men han fikk bevilget enda et år i Paris. Deretter arbeidet han i tre måneder hos medaljøren Wilhelm Kullrich i Berlin, for det var han som siden 1864 hadde gravert støpeformene for de norske myntene.

3

Throndsen: Minnemedalje over Henrik Ibsen, 1895-1900


Fra 1880 var Throndsen i virksomhet på Kongsberg der han giftet seg med Inga Josefine Marie Hansen fra Kristiania. I et hundreår som tiljublet og beundret den inspirerte, frie kunstneren, ga myntgravøryrket – en meget god fast lønn til tross -, ikke helt den samme kunststatus som tidligere, men Throndsen etablerte også en betydelig privat medaljeproduksjon i sitt hjem på Nordmoen. Her kunne Myntens produksjonsutstyr benyttes på fritiden. Throndsen var særdeles produktiv og laget i alt 500 kjente medaljer, merker og jetonger. Ikke alt holder samme kvalitet. Hans styrke lå i det lille formatet som ble gjort mulig ved hjelp av reduksjonsmaskiner som fantes på Mynten. Han var svært dyktig til å overføre kjente kunstneres modeller til stempelstålet. Også fra utlandet kom det viktige bestillinger og prestisjetunge oppdrag. Throndsen hadde flere fremtredende stillinger. Hans arbeider er representert i alle store offentlige samlinger. Først i 1926, 73 år gammel, tok han avskjed. Han døde på Kongsberg i 1932. En stor minneutstilling ble holdt over ham i Universitetets Myntkabinett i 1953.

4 Throndsen: Medalje, Kong Haakon og Dronning Maud, 1906

Litteratur:

Rønning, Bjørn, Norges mynter og pengesedler etter 1874, Oslo 1972.
Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bd. 4, s.232-233.
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Ivar_Throndsen/utdypning
http://www.gullmedalje.com/medaljer/1118.htm

Artikkel - info 
Sist endret 17.01.2012 Terje Bautz
Opprettet 16.01.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut