Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
kanonkuler datert til mellom 1746 og 1764
Syv kanonkuler av jern funnet i området ved Haug kirke


Buskerud fylkeskommune, kulturhistorisk registrering, Linda Arnestad

I området Sundmoen i Øvre Eiker er det foretatt arkeologiske registreringer i forbindelse med regulering av området rundt Haug kirke

I denne sammenheng ble det blant annet gjort funn av hele 7 kanonkuler av jern. Alle kanonkulene ble funnet på samme skogsflate nordvest for Christian IVs vei. Kanonkulene er relativt like i størrelse og er av 3 skålpunds kaliber (gammel vektenhet for kommersielle varer som tilsvarte 0,4981 kg)

Kanonkuler Syv kanonkuler av kaliber 3 skålpund funnet ved gammel ekserserplass i Øvre Eiker

Foto; Linda Arnestad

Klikk bildet for zoom

Det er kjent at Sundmoen var ekserserplass for ”Det egerske kompani” fram til slutten av 1700 tallet da ekserserplassen ble flyttet opp til Lerbergmoen. ”Det egerske kompani” tilhørte 2.bataljon under ”det akershusiske infanteriregiment”. I 1746 ble det dannet et eget feltartillerikompani på Akershus i tillegg til festningsartilleriet. Det norske artillerikorpset ble nedlagt i 1764, da et felles korps ble opprettet med sete i København. Med stor sannsynlighet kan kanonkulene derfor dateres til perioden mellom 1746-1764. Det har ikke vært kjent tidligere at området på Sundmoen har fungert som ekserserplass for artilleriet.

Artikkel - info 
Sist endret 06.12.2011 Terje Bautz
Opprettet 06.12.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut