Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Horne, Gulbrand Olsen
Snekker, bilthugger og bygdelensmann født på Horne, Øvre Eiker omkring 1675


Av Einar Sørensen

Gulbrand Olsen var bilthugger, altså en treskjærer som også malte sine utskårne ting. Faglig sett hører han hjemme i miljøet som sentrerte rundt Vår Frelser kirke i domkirken i Christiania og som leverte kirkeutstyr i landsdelen. Hvor han hadde sin opplæring er ikke kjent, heller ikke hvor stor hans aksjonsradius var og hva slags oppdrag han utførte. Man kan da spørre hva han i det hele tatt har å gjøre i en oversikt over Buskeruds kunstnere? På den ene siden finnes masse fint inventar man ikke vet hvem som har laget. På den andre siden kjenner man enkelte folk ved navn og data. Gulbrand Olsen vet man hvem var, hvor, når han levde og hva slags verktøy han eide. Spørsmålet er bare hva han lagde?

Altertavlen 1697 fra Hurum kirke
Altertavlen 1697
fra Hurum kirke

Høyre ving eller vange
Høyre
vange


Han vokste opp på Eiker og var en tid i tjeneste hos tollkontrollør Mathias Heiberg på Strømsø, som han tydeligvis sto i et klientforhold til. I 1709 forlot han tjenesten og reiste til Hurum. Der giftet han seg med den døde bondelensmannens unge enke, Karen Abrahamsdatter og overtok lensmannsstillingen. Omkring 1710 skar han nye vinger til altertavlen fra 1697. Tavlen ble tatt ut av kirken i 1849 og overlatt Norsk Folkemuseum. Muligens kan han ha utført en flott ny prekestol som Iver Huitfeldts enke forærte kirken. Det skjedde mellom 1710 og 1724, og Olsen var død alt i 1711. Han kan ha skåret den tidlig, men tavlen kan ha vært satt inn noe senere. Det er ikke usannsynlig. Ser vi på altertavlens vinger, så kan Gulbrand Olsen lanseres som kandidat til å ha utført prekestolen i Heggen kirke i Modum tilbake i 1703 og i samme slengen kan tas med altervingene i Snarum kirke fra 1702 som har likhetstrekk. Men tankerekken er problematisk og usikker, for det fantes også andre bilthuggere i virksomhet i området.

Litteratur:

Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bd. 2, s. 278-279.
Norges kirker - Buskerud, Oslo 1986 bd. 2, s. 69, Oslo 1993 bd. 3, s. 216, 220.

Artikkel - info 
Sist endret 07.11.2011 Terje Bautz
Opprettet 07.11.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut