Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Due, Paul. Arkitekt i Drammen
Blant de fremtredende norske arkitektene som satte sitt preg på Drammen under gjenoppbygningen etter brannen i 1866, var Paul Due. Paul Due var født i Kristiansand i 1835, sønn av tollinspektør Oluf Christian Due og Anna Catharina Vibe og tilhørte således landets øvre borgerskap.


Av Einar Sørensen

9Alt som 17 åring finner vi ham ved Polytechnicum – den polytekniske høyskolen i Hannover hvor han studerte ingeniørkunnskap og arkitektur under Conrad Wilhelm Hase. Stedet var en smeltedigel for studenter fra fjern og nær som søkte utfordringene som ingeniørfaget skapte på denne tiden, da jernbaneutbygging, skipskonstruksjon og anlegg av veier og broer utgjorde samfunnets viktigste utfordring. Etter avsluttede studier i 1856, var valget av US Coast Survey i New York like nærliggende som hjemlandet. I årene som fulgte var Paul Due sysselsatt med prosjektering i Chicago, New York og etter hvert i Sørstatene, hvor han i 1858 giftet seg med Francisca Wilhelmine Witte i Austin Texas. Da borgerkrigen brøt ut i 1860 søkte de fleste norske utvandrere til Unionen og Nordstatene. Paul Due derimot ble fortifikasjonsoffiser i Sørstatsarmeen. Familien bodde i Charleston der sønnen Olaf ble født i 1863. Byen ble lagt i ruiner året etter. I krigens siste år arbeidet Due med befestning av hovedstaden Richmond. Etter Sørstatenes nederlag i 1865 forsvinner Paul Due fra kildene og et krigsherjet land for året etter å dukke opp i Drammen, der han etablerte arkitektpraksis etter storbrannen på Bragernes. I løpet av de to første årene etter brannen, da byggeboomen var på det sterkeste, oppførte han i alt 23 bygninger i Drammen! Også i Christiania var han virksom og tegnet villaen i Josefines gate 5 (1866).

1 2 3

Grev Wedels plass 2, Drammen, tegnet 1875.
Her er gjengitt to av Dues originaltegninger og foto av bygningen i dag.


I 1868 gjorde han et nytt oppbrudd, forlot Drammen og reiste tilbake til USA, deretter foretok han en lengre studiereise gjennom Europa og Russland til han omkring 1870 var tilbake i Norge og opprettet arkitektpraksis i Christiania, etter hvert i fellesskap med sin tidligere studiekamerat fra Hannover, tyskeren Bernhard Steckmest. Steckmest ble hentet opp som assistent hos Due i 1866, og de to ble snart kompanjonger. Bygningene de oppførte i fellesskap kvalifiserer Paul Due til en av landets fremste, mest kreative og produktive arkitekter på 1800-tallet. I denne sammenheng kan bare fremheves Det engelske kvarter, Drammensveien 28-42 (1885-86, revet 1965) som deres mest kjente anlegg, eller det ennå bevarte bygningskomplekset Sehesteds plass fra 1880-årene. Listen over villaer, leiegårder og jernbanestasjoner er uendelig lang.

4

Paviljongen til utstillingen i 1873 er tegnet av Due og bygget i bindingsverk innvendig bordkledd. Huset var 60 x 33 meter og beregnet på kun å stå i tre måneder.


Det er bare tilfeldigheter at et par av bygningene Due har tegnet i Drammen lar seg identifisere i dag, og disse to er fra tiden etter at han etablerte seg i Christiania. Tegningene finnes bevart til villaen på Grev Wedels plass 2 for grosserer Thomas Lorentzen, tegnet i 1875 i en slags engelsk Tudor-stil. Sammen med Due & Steckmest tegnet også Utstillingsbygning for Den almindelige norske Industri-udstilling for Haandverk, Fabrikdrift og Husflid i 1873. Hoveddisposisjonen var lagt av arkitekt G. A. Bull. Andre bygninger det er sannsynlig at Due har tegnet er Blomgården (1867-68) på Bragernes torg og Villaen i Ole Steens gate 18 mot Losjeplassen. For trelasthandler Svend Haug tegnet han industribygninger på Holmen.

5

Blomgården ved Bragernes torg er muligens tegnet av Paul Due i 1866 og var den første nye murbygning som kom opp etter brannen. Foto 1908 Drammens Museum.


Dues arkitektur gjenspeiler samtidens stilforandringer: I den første perioden preges bygningene av nyrenessanse og nygotikk i helhet og detaljer, og det er en tendens til å bryte opp bygningsblokken i separate elementer. Typisk er de tverrstilte hjørnekarnappene. Etter hvert opptrer nasjonalromantiske trekk med innlån fra eldre tømmerarktektur og norrøne fantasier, side om side med sveitserstilen som preger trebygningene. Til sist preges bygningene av detaljer fra jugendstilen og den nordiske nybarokken etter 1910.

6

Due & Steckmest har tegnet det storslagne Engelske kvarter i Drammensveien 28-42, bygget 1886-89, revet 1965. Det var hovedstadens mest fornemme boligkvarter og var egentlig formet i fransk renessansestil. Tegning publisert i Teknisk Ugeblad 1886.


Arkitektfellesskapet med Steckmest ble oppløst i 1890, da Paul Due ble ansatt som arkitekt for Statsbanen. Han hadde denne stillingen frem til 1912. Hans enorme arbeidskapasitet resulterte i en lang rekke jernbanestasjoner i mur og tre, i renessanse, sveitserstil og dragestil. I alt dreier det seg om 150 stasjonsbygninger og flere tusen tegninger. I Buskerud-sammenheng tegnet han i 1908 alle jernbanestasjonene på Bergensbanen fra Gulsvik til Ygre. Når disse stasjonsbygningene ble innplantet som fremmede fugler på bygdene påvirket det byggeskikken på forskjellige måter. Paul Due døde i Kristiania i 1919.

7 8

Gulsvik stasjon. Paul Due tegnet alle
stasjonene fra Gulsvik til Ygre i 1908

Hokksund stasjon er tegnet i 1895 av Dues sønn,
Paul Armin Due, etter at den forrige stasjonen brente
.


To av hans sønner ble arkitekter, Olaf Due og Paul Armin Due som fra 1898 arbeidet i farens firma. Det er Paul Armin Due som tegnet Hokksund jernbanestasjon i 1895.

Litteratur:

Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1981, bd. 1, s. 505-506.
Norges kunsthistorie, Oslo 1981, bd. 5, s. 35-42.
Eldal, Jens Christian, Historisme i tre, Acta Humaniora 41, Oslo 1997, reg. s, 274.
Hartmann, E., Mangset, Ø. og Reisegg, Ø., Neste stasjon. En guide til jernbanens arkitekturhistorie, Oslo 1997, s. 58–73.
Thorson, O. W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen 1972, bd. 3, s. 571, 751, 856–857.

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Paul_Due/utdypning

Artikkel - info 
Sist endret 13.09.2011 Terje Bautz
Opprettet 13.09.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut