Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Slaatto, Eindride - arkitekt
En av vår nyere tids profilerte arkitekter, Oddmund Eindride Slaatto, ble født i Røyken i 1896, nærmere bestemt på Klokkergården gnr. 11/1. Som barn het han Oddmund Nilsen. Faren var gårdbruker og kirkesanger Nils Olsen Slaatto fra Gol i Hallingdal og moren, Thora Juliane Lovise Askestad (Evensen) var gårdsdatter fra Røyken.


Av Einar Sørensen

Etter gymnas og handelsgymnas ble han hospitant ved Norges Tekniske Høyskoles arkitektavdeling i årene 1917-20. Eksamen kunne han ikke avlegge da han ikke hadde examen artium. Etter årene i Trondheim arbeidet Eindride Slaatto, som han nå kalte seg, først en tid i Lillehammer, deretter et par år som arkitekt i Røyken før han gjennomgikk et studieopphold i Italia 1922-23. Han utviklet seg nå også som maler, og hele livet stilte han ut bilder. I 1921 giftet han seg med arkitektstudentkollega Anine Wollebæk, og i 1925 etablerte han arkitektkontor i Kristiania. Han var ofte bosatt i Røyken, og her utsmykket han Røyken gravkapellet (1925) og noen år senere tegnet han også orgelprospektet. I Oslo tegnet han i årene 1928-30 flere leiegårder, Drammensveien 82B og Colletts gate 4 og 6 og Stensgaten 36B, alle sammen med R. Sveaas. En studiekamerat fra NTH tiden, Bjarne Thinn Syvertsen . hadde etter årene i USA opprettet praksis i Drammen, og i forkant av jubileumsutstillingen i 1930 skrev Slaatto til kameraten og inviterte seg med på et samarbeid om et felles konkurranseutkast for jubileumsutstillingen i Drammen. De utarbeidet et utkast, men nådde ikke opp i konkurransen som ble vunnet av Christian Arbo.

1

De-No-Fa gården, Prinsens gate 2, Oslo, 1930-31, er et tidlig funksjonalistisk hovedmonument.


Alt i 1929-30 hadde Slaatto tegnet en funksjonalistisk kubisk formet boligblokk med flatt tak og tette vindusrekker i Nobels gate 37, Oslo. Hans generasjon fra NTH omfattet en rekke utpreget modernistisk pregete arkitekter, og EIndride Slaatto var en av de som tidligst profilerte seg i tidens nye modernistiske formspråk, påvirket av arkitekturen ved tyske Bauhaus og av modernistiske stjerner som franskmannen Le Corbusier. Slaattos egentlige gjennombrudd som modernistisk arkitekt kom med De-NO-Fa gården i Prinsens gate 2, Oslo 1930-31 som han fikk Houens fonds premie for. Den svære syvetasjes bygningen har velproposjonerte rettskårne funkisformer og vegger i pusset mineralitt. Bygget etablerte arkitekten som litt av en ekspert på modernistiske forretningsbygg. Og det ble flere slike, blant annet Grensen 15. Også villaer tegnet han i Oslo, som Ivar Aasens vei 19. I Drammen tegnet han en funksjonalistisk villa i Hans Hansens vei 65, 1932 - huset er siden ombygd til ugjenkjennelighet. Det var Slaatto som først ble gitt oppgaven å prosjektere Tinghuset i Drammen, på Gamle Kirkeplass, 1938. Han tegnet en treetasjes bygning med 9 vindusakser og valmtak, men etter en lokal aksjon ble han tatt av banen til fordel for byens egne arkitekter, noe som endte med at Bjarne Thinn Syvertsen fikk overta oppdraget.

2

Ål tingstugu, 1932. Alt i 1932 tok Slaatto her opp byggeskikkens tradisjonelle takform og vindustype.


Etter samlivsbrudd brøt Slaatto over tvert i 1937 og flyttet fra Røyken til Gol i Hallingdal, farens hjemtrakter. Omplasseringen hadde trolig sammenheng med problemer med å håndtere store byggesprosjekter og at hans interesser nå gikk mer i retning av tradisjonelle norske bygningskonstruksjoner og hustyper, ikke minst innenfor landbruket. Dette var en tendens i norsk arkitektur som særlig i årene etter krigen markerte en tilbaketrekning fra den internasjonale stilens modernistiske former og modige utprøvning av nye materialer, til mer tradisjonsbundne former og materialer. I Ål tegnet han Sundre hotell, 1937 og Tinghuset, 1932, samt den svære internatbygningen for Lien landbruks- og husmorskole, Torpo. Disse bygningene ble utstyrt med saltak og viser tilbake på byggeskikken. Han tegnet også bygninger til Hallingdalsutstillingen på Nesbyen i 1928.

3

Internatbygning, Lien skole, Torpo i Ål. Internatbygningen ligger bakerst til høyre.


I 1947 flyttet han på ny, og denne gang til Hønefoss, hvor han tegnet Franciskuskirken i byen, Herredshuset i Hole, 1956 og Strømsoddbygda kapell,1953. Kapellet er mest interessant. Det er bygd i laftet grantømmer med tårn og spontekte partier og går langt i retning av å antyde eldre norsk byggeskikk. Slaatto tegnet også fylkesskolene i Nesbyen og Ringerike og en rekke bygninger innen landbruket. Spesielt kan nevnes hovedbygningene på Hverven gård (gnr. 43/1) i Norderhov og Fjøsvika gård (gnr. 12/1) i Ådal. Eindride Slaatto var en markant arkitekt som har satt avtrykk i Buskerud, men mange av hans hus er senere sterkt forandret. Han døde i Drammen i 1963. Arkitekt Nils Slaatto (1923-2000) var hans sønn.

4 Internatbygningen på Lien i dag med utskiftede vippevinduer

5 6

Strømsoddbygda kapell,
Ringerike 1956-57

Hole herredshus, Røyse, Ringerike 1956Litteratur:

Norsk biografisk leksikon, Oslo 1962, bd. 14, s. 31-32
Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bd. 3, s. 604-605.
Thorson, Odd. W., Drammen en norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen 1981, bd. 4, s. 563, 570.
Findal, Wenche, Norsk modernistisk arkitektur. Om funksjonalismen, Oslo 1996.

http://www.snl.no/.nbl_biografi/Eindride_Slaatto/utdypning Her er oppdatert litteratur.
Artikkel - info 
Sist endret 08.08.2011 Terje Bautz
Opprettet 08.08.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut