Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Gram, Gyda og Dorothea Elligers Bache: To kvinnelige malere i Drammen
I Drammen fantes det i 1880-årene to fastboende malende kunstnere. De var begge kvinner. De het Gyda Gram (født Dahm) og Dorothea Elligers Bache.


Av Einar Sørensen

Dorry Bache var født i Larvik i 1824 og ble elev av Adolf Tidemand i Düsseldorf før hun ble gift med kjøpmann Olaus Bache i Drammen. Karrieren stoppet da nesten opp, men hun stilte ut noen ganger i kunstforeningen.

Den mest kjente av de to er Gyda. Hun het opprinnelig Gyda Dahm og var legedatter fra Eidsvoll født 1851. Femten år senere finner vi henne som losjerende i huset til sin onkel Robert Pehrson i Storgaten på Bragernes. Også fetteren i huset, Ole Bergh Pehrson ble kunstner. Gyda kom i kvinneklassen på Knud Bergsliens malerskole i Christiania, og etter et par år der gikk ferden til München i 1854, sammen med venninnen Harriet Backer og fetteren Pehrson. Her ble hun ble elev av Lambert Linder og fikk veiledning av andre norske malere. Faglig var hun også knyttet til Hans Heyerdahl.

Gyda Gram portrett Gyda Gram, Portrett av Elisabeth Cappe Schram Gra, 1904.

I tillegg til kunstnernes vanlige problemer og bekymringer om sine evner, begrensninger og dårlige økonomi, var kvinnelige malere stilt overfor et annet problem, tidens kjønnsroller. De kunne ikke søke opptak på kunstakademiene, men måtte organisere privatundervisning med lærerne der. Disse begrensinger preget også Gydas skolering. Om de valgte å forbli ugifte, kunne de leve av sin kunst i konkurranse med sine mannlige kolleger. Harriet Backer og Kitty Kielland viste at det gikk an. Men kvinner fikk knapt tildelt offentlige oppdrag. De som hadde velstående slektninger kunne greie seg på deres understøttelse. Ellers kunne de gifte seg, og da tilsa tidens sømmelighet og familiemønster at deres karriere måtte ta slutt og vike for mannens. Hjemmebanen måtte bli deres arena. Portretter, stilleben og hjemlige interiører ble sett som egnede motiver for kvinner, som i hvert fall ikke burde bedrive historiemaleri! Den korte læretiden til tross, så tilegnet Gyda seg raskt München-akademiets karakteristiske stilpreg inspirert av renessansens og barokkens kunst og maleteknikk. Hennes produksjon i München består av studiehoder og portretter, som det sømmet seg at kvinner drev med.

I atelieret 88

Få bilder er tilgjengelig av Gyda Grams kunst. En studie av Hans Heyerdahl ”I atelieret 1888” viser to malende unge kvinner som maler en sittende pike. Den kan godt forestille Gyda Gram og en malevenninne. Drammens Museum.


Etter kun ett år i München ble Gyda gift i 1875 med trelasthandler Carl Gram og ble husmor for en stor husholdning i Drammen. Heretter ble hennes kunstnerskap sterkt redusert, men mange kunstnere møttes i familiens hjem. Grams søster Andrea Klein var forresten også maler. Det fantes på 1800-tallet en stor mengde dyktige norske kvinnelige malere, og flertallet av disse var overklassepiker som i hvert fall i tidlige år fikk slippe ut i verden og reise.

Gydas produksjon de neste årene var begrenset og konsentrert om familieportretter. Etter mannen død i 1897 løsnet det for karrieren igjen. Siden hun var barnløs kunne hun reise til Paris hvor hun malte elegante portretter og enkelte landskaper. Hun fikk stille ut i Drammens Kunstforening i 1903.

Litteratur:
Alsvik, Henning, Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen 1967, register.
Thorson, Odd W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingskistorie, Drammen 1972, s. 913.
Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1981, bd. 1.

Artikkel - info 
Sist endret 23.05.2011 Terje Bautz
Opprettet 16.05.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut