Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Stockfleth, Niels Darre Eckhoff, arkitekt i Drammen 1866-1870
Niels Eckhoff var blant en gruppe fremtredende arkitekter som fikk utføre viktige bygninger i Drammen etter bybrannen på Bragernes i 1866. I tillegg etablerte han arkitektpraksis her i årene 1866-70. Niels Stockfleth Darre Eckhoff var født på Byneset prestegård ved Trondheim i 1831, men vokste opp på Norderhov der faren, prost Christian Martin Eckhoff, var sogneprest til sin død 1846


Av Einar Sørensen

Moren, Nicoline Johanne Luytkis, var datter av sogneprest til Skoger, Michael Nissen Luytkis. Niels Eckhoff giftet seg i 1864 med Maren Blix. Hun døde i barselseng året etter. I 1869 giftet han seg med kusinen Nicoline Ottilia Eckhoff. Hennes bror ble sogneprest til Bragernes. De fikk en sønn og en datter. Båndene til Drammen og Buskerud var med andre ord meget tette.

1 Drammens rådhus (1868-71)

Niels Eckhoff begynte som elev av den danske arkitekt Johan Henrik Nebelong og deltok under byggingen av Oscarshall 1847-52. Det var en skole som ga innsyn i tidens mest moderne, sofistikerte løsninger. Deretter gikk han på Den kongelige Tegneskole mens han på dagtid fristet livet som tømrerlærling. I 1853 fikk han med hjelp av Statens reisestipend studere ved Kunstakademiet i København under Gustav Friedrich Hetsch. Oppholdet i København strakte seg over årene 1855-57. Eckhoff fikk ikke toppet sin arkitektutdannelse ved en tysk høyskole, eksempelvis i Hannover, slik det ble vanlig på denne tiden, men fortsatt hadde det danske kunstakademiet en høy stjerne, og Hetsch var en innvandret tysk arkitekt med minst et ben i fransk arkitektur. Gjennom Hetsch arvet Eckhoff også beundringen for berlinarkitekten Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), både dennes klassisisme (Universitetet i Oslo) og hans mer romantisk pregede teglstensarkitektur (Basarhallene ved Oslo domkirke).

2 Drammen Sparebank på Bragernes torg, revet. Foto 1930-årene

Etter oppholdet i København praktiserte Eckhoff i flere år som arkitektassisten/ konduktør i Nordland, en posisjon som senere skaffet han oppdrag med kirkebygg. I hvert fall én murvilla (Munkedamsveien 84) prosjektert han i Christiania før han ankom Drammen i 1866 for å opprette kontor som selvstendig arkitekt. I Drammen samlet det seg nå opp flere arkitekter som konkurrerte om oppdragene i det tidsrommet som byggeboomen etter storbrannen varte. For kort å rekapitulere: Situasjonen umiddelbart før brannen var at byens egen arkitekt, Wilhelm Hanstein var død i 1862. Byggmester Christian Malling hadde i noen grad fylt tomrommet og supplert Hanstein, men det ser ut til at han har forlatt byen ettersom han mangler i folketellingen i 1865. Brannvakten ved torget ble visstnok tegnet av stadsingeniør Halvor Heyerdahl (s.d.) og bygget 1865-66. Enkelte hovedstadsarkitekter, som Johan Henrik Nebelong og Georg Andreas Bull hadde også plukket noen prestisjefylte enkeltoppdrag i tiden før brannen. Blant de som i 1866 hurtig innfant seg for å søke oppdrag mellom på branntomtene var foruten Eckhoff, G.A. Bull, Paul Due, Ernst Norgrenn og fremfor alt svensken Emil Victor Langlet. Det er grunn til å merke seg at Eckhoff var kun 35 år gammel da han ankom Drammen. Due var 31 og Norgrenn kun 27! Det var således et ungt og dynamisk team av arkitekter som sto for gjenoppbygningens mest prestisjefylte oppdrag, og bygningene de oppførte i Drammen fremmet klart deres fremtidige karriere.

3 Murvilla på Grev Wedels plass 3, Drammen (1866-68). Bygget i italiensk renessanse

Blant bygningene Eckhoff tegnet og oppførte i Drammen er Drammens rådhus (1866-71) bygget i middelalderstil som skal minne de med innsikt om norditalienske eller flamske bystater på 1400-tallet. Drammenserne som daglig skulle betrakte bygningen ville kjenne den frie følelsen av å leve under middelalderens gotikk og inderlighet. Denne bygningsstilen med typiske rundbuede vinduer var utpreget tyskpåvirket og ble kalt ”Rundbogen-stil”. Bygningen har hovedfasade både ut mot torget og mot veien opp til kirken. Det høye hjørnetårnet med skyteskår avpasser bygget til brannvakten fra 1865-66 tvers ovenfor, men unngår den strikte symmetrien. Mellom disse middelalderske silhuettene tårner Norgrenns gotiske kirkebygg i bakgrunnen, under bygging på samme tid. Norgrenn hadde vunnet konkurransen om kirken, men ser ikke ut til å ha bygget noe mer i byen. På Bragernes torg tegnet Eckhoff også Drammen Sparebank. Det er en enetasjes bygning i nyrenessanse stil som sto ferdig alt i 1868. Blant de bygninger vi ellers vet at Eckhoff tegnet er kun murvillaen på Grev Wedels plass 3, også den med tårn (ferdig 1868). En slik rikmannsvilla, anlagt i strøket omkring sentrum, fulgte tradisjonen med tilsvarende villaer ”Bag Slottet” i Kristiania. Disse tre anleggene dannet, må vi tro, toppen av isfjellet blant Eckhoffs oppdrag i byen. Fordi bygningstegninger fra denne tiden så sjelden er bevart og arkitektenes navn som regel er gått i glemmeboka, kjenner vi ingen andre bygg Eckhoff har oppført i Drammen.

4 Nesna kirke i Nordland (1880). Trebygning i sveitserstil med klassiske detaljer

I 1870 flyttet Eckhoff sin praksis fra Drammen til Kristiania. Brannene på Strømsø og Tangen samme år fikk han med seg i det han tegnet forsamlingshuset Emmaus i Aabyes gate 16 (1870-76). Huset ble bygget som en stor villa, men fikk middelaldersk nygotisk preg, med spissbuete gotiske vinduer i gavlene slik det sømmet seg et religiøst forsamlingshus.

I Kristiania tegnet Eckhoff en rekke villaer, leievillaer og leiegårder, og han etablerte seg som en av hovedstadens mest produktive arkitekter i perioden frem til byggekrakket 1899.

5 6

Inkognitogt. 24, Oslo bygget for
drammensmagnaten Christian Holter 1883,
tegnet i nordeuropeisk sengotikk/ renessanse.

Josefines gt. 37, Oslo (1872). Bygget i italiensk
renessanse med likhetstrekk til Grev Wedels plass 3.


I kompaniskap med eiendomsspekulant Krogstie tegnet han fra 1879 en rekke leiegårder og leievillaer i støket ”Bag Slottet” og mellom Welhavens gate og Pilestredet og i Munkedamsveien og Huitfeldts gate.

Han har oppført følgende villaer i Homannsbyen: Josefines gate 12, 35, 37, 39, Uranienborg terrasse 5, 15, 17, 18, 20, Gustavs gate 1, 3, samt Studenterhjemmet. Leiegårdene, som Parkveien 4, har sedvanlig nyrenessanse karakter.

7 8

Hauges Minde, Olaf Ryes plass, Oslo.
Eckhoffs tegning 1875 viser et palass i
italiensk renessane.

Hauges Minde som utført i dag


Eckhoff leverte tegninger til flere kirkebygg i Nordland: Alstadhaug (1867), Herøy (1869), Hemnes (1872), Nesna (1880). Eckhoff døde i Kristiania i 1914.

Litteratur:

Thorson, Odd W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen 1972, bd. 3, reg. s. 964.
Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1981, bd. 1, s. 530-531.
Norges kunsthistorie, Oslo 1981,bd. 5, so. 20-21.
Drammen: By i utvikling gjennom 400 år, Drammen 2010, reg. s. 412.
http://www.artemisia.no/arc/arkitekter/norge/eckhoff.n.s.d.html

Artikkel - info 
Sist endret 10.05.2011 Terje Bautz
Opprettet 02.05.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut