Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Petter Moen og den unike krigsdagboka
Petter Moens dagbok fra Møllergata 19* ble utgitt i 1949. Bak utgivelsen lå et møysommelig arbeide med å tyde de 1000 arkene som etter krigen ble funnet under gulvet i Moens celle.


Av Nils Johan Rønniksen

Av all verdens fangelitteratur må materialet som lå til grunn for denne dagboka være av det mest spesielle. Den er et rystende og gripende dokument fra et menneske i den ytterste nød; et menneske som hver dag måtte regne med å bli torturert til døde av Gestapo**.

Petter Moen Bildekilde;
veintisieteletras.com Librotrailer Diario Petter Moen.

Petter Moen var drammenser, født 14. januar 1901 som den nest yngste av 9 søsken. Søskenflokken var født i årene 1888 til 1910. Faren, Erik, var lokomotivfører, opprinnelig fra Snarum. Husmor og hustru var Hansine f. Johannesen fra Skoger. De bodde til leie i Marienlystgata 18 med en årlig husleie på 240 kroner. Ved folketellingen i 1910 var de eldste søsknene ute i arbeidslivet. Asta Helene er oppgitt til å ha "huslig gjerning", Anna Kristine som "lagerexpeditrise" og Hans som "elektriker". Hans huskes enda av eldre drammensere, han hadde hytte på Konnerud, men bodde i Oslo.

Petter, som 1910 var 9 år gammel og elev ved Danvik skole, viste tidlig ferdigheter i faget regning. Han ble kostet på gymnas og tok artium ved "Latinskolen" (Drammens offentlige høiere Almenskole) 1920 Hvordan familien greide kostnaden ved Petters skolegang er et ubesvart spørsmål. - Familien var sterkt religiøse og tilhørte en frimenighet.

Petter ble ansatt i forsikringsselskapet Idun 20 år gammel. Her arbeidet han seg opp, tok videreutdanning, og endte opp som aktuar, forsikringsmatematiker. I tjue/trettiårene bodde han i perioder henholdsvis i Drammen og Kristiania/Oslo. Fra 1934 fast bopel i Oslo. Gift november 1940 med Bergliot ("Bella") Gundersen.

Under okkupasjonen 1940/45 kan ikke Petter Moen ha vært i den minste tvil hvilken side han skulle velge. Hans illegale virksomhet startet med et lite og internt skrift på arbeidsplassen. Virksomheten grep om seg; han ble distributør av "London-Nytt". Avisen ble utgitt av en gruppe med nær kontakt til Hjemmefrontens ledelse. Gruppen Moen var med i laget også trykksaken "Fri presse". (1943) Den ble spredt over hele landet i 10 000 eksemplarer. Moen ble illegal pressesjef sammen med Viggo Aagaard. Gestapo var i hælene på dem og Moen ble arrestert 3. februar 1944. "Bella" , Moens hustru, ble tatt samtidig og havnet på Grini*** resten av krigen. Gestapos aksjon førte til en rasering av store deler av den illegale presse. Men noen greide seg og førte det viktige informasjonsarbeidet videre. Blant dem drammenseren Finn Pettersen**** Han var med i gruppene rundt "Friheten" og "Fri fagbevegelse".

På Møllergata 19 ble Moen utsatt for tortur og langvarige forhør. Det var i denne perioden, da han satt isolert i enecelle, at han "prikket" seg inn i norsk litteratur. Ved hjelp av en stift fra blendingsgardinen i cella, perforerte han det tilgjengelige toalettpapiret med ord og bokstaver. "Tørkene", arkene, ble merket og stukket inn i luftekanalen der rullene etter hvert havnet under cellegulvet. Da en brøt opp gulvet etter krigen, fant en mer enn 1000 ark.

Dagboknotatene er hjerteskjærende og fortvilte ord fra en mann i den ytterste nød. Fra en mann som hver dag så døden i øynene og som innrømmet han var livredd for torturen og smertene han ble utsatt for. Han "sprekker" og røper noe av det han vet. Med sin religiøse bakgrunn vender han seg til Gud i sin nød. I fangelitteraturen er Moens verk enestående og kan på sin måte sidestilles med Francois Villons diktning 500 år tidligere.

Fangeperioden på Møllergata varte fra februar til september 1944. Seinhøstes ble Petter Moen og cirka 50 andre norske fanger sendt med skipet "Westphalen" til Tyskland. Utenfor Marstrand ble skipet mine-sprengt eller torpedert og de fleste omkom. Ombord hadde Moen betrodd seg til en medfange som overlevde om dagboka. Av den grunn ble den funnet etter krigen. Den ble tydet, et langvarig og krevende arbeide. Dagboka ble gitt ut første gang i 1949. Den er oversatt til flere andre språk. Ved 49-utgaven og seinere opplag finnes Petter Moens dagbok fremdeles i de tusen hjem og er ikke glemt.

Det ble avgjort at inntekten fra dagboka skulle settes av til et legat i Petter Moens navn. Legatet disponeres av Drammen videregående skole som nå er navnet på Moens gamle skole. Hvert år deler skolen ut en legatsum til en elev som har vist særlige gode evner i faget matematikk. Eleven får også et eksemplar av Moens dagbok.

Flere privatpersoner i Drammen besitter eksemplarer av Moens originale papirer fra Møllergata 19.

Etter krigen ble Petter Moens urne førte tilbake til Norge, og han ble bisatt høsten 1945 fra Gamle Aker kirke i Oslo.

* Møllergata 19. Fengsel og hovedpolitistasjon for Oslo. Fengselsdelen revet 1978
** Gestapo. Geheime Staatspolizei, Det hemmelige statspoliti, opprettet i Tyskland 1933. I Norge fra 1940. Hovedkvarter Oslo: Victoria terrasse . Drammen: Bergstien 55, sjef untersturmführer (fenrik)Klaus Grossmann.
**** Grini, tysk fangeleir i Bærum, 1940 -1945.
**** Finn Pettersen, (1921 - 2006), illegal pressemann, Drammen. Bok: "Alltid huske aldri glemme". Mottok 2004 Kongens fortjenstmedalje i gull.

Artikkel - info 
Sist endret 12.04.2011 Terje Bautz
Opprettet 12.04.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut