Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Malling, Christian Herman. Byggmester og arkitekt
Blant de mange byggmestre som bosatte seg i Norge kom Christian Herman Malling fra København.


Av Einar Sørensen

Av fag var han tømmermann. Det betød ikke at han laftet hus, slik man gjorde på landet og tidligere også i byene i Norge, men tvert imot beregnet og dimensjonerte de intrikate systemer av bjelker på kryss og tvers som frembrakte byhus og kaserner, utmurte bindingsverkshus og i Norge etter hvert også i den nye trestilen. Slike bjelkesystemer inngikk i murhusenes mange trekonstruksjoner, i etasjeskiller og takkonstruksjoner. En tømmermann som Malling måtte kunne gjøre geometriske beregninger, regne og tegne i målestokk.

1 Norges bank avdeling Drammen, Strømsø torg, 1840

Han kom hit opp i 1830-årene for å delta i slottsbyggingen som krevde flere håndverkere enn det var tilgang på. Malling ble engasjert som Slottets tømmermester. Så stoppet slottsbyggingen opp. Det var fattige tider, og få offentlige oppdrag å konkurrere om. Det er heller ikke mye vi vet om Malling, men han har etterlatt et par bygninger av stor verdi. Det flotteste er Norges banks bygning i Drammen, tegnet i 1838 og oppført i årene 1840-42 ved Strømsø torg. Det er en murbygning i tung klassisk stil med lavt valmtak, symmetrisk fasade, pilastre i fasaden og store engelske skyvevinduer. Bygningen viser at Malling visste hva han holdt på med: bygningen er helt på høyde med samtidig dansk klassisisme. Malling fulgte tidens herskende regel at et bygg skulle formgi i sitt ytre de oppgaver det skulle ivareta, og her er man ikke i tvil om at penger og verdier skal beskyttes. Drammen hadde nå fått en monumental offentlig bygning i mur. I den helt andre enden av skalaen er Høymagasinet på Akershus voller, bygd i utmurt bindingsverk 1844-45. Bygningen ble berømt da Riksantikvaren tidligere ønsket å rive den for å frilegge Akershus befestningsvoller. Bygningen ligger fortsatt dominerende oppe på vollen med sitt diagonale fagverk og avanserte lette takkonstruksjon.

2 Høymagasinet, Akershus 1844-45

Da Christian Malling fikk oppdraget med Norges bank var han fortsatt byggmester i Christiania. I 1850, da han leverte tegninger til en ny kirke i Sylling i Lier, var han etablert som arkitekt/ byggmester i Drammen. Tegningene var laget av ”byggmester Malling i Drammen” og ble approbert (godkjent) av Stiftsdireksjonen i 1850. Kirken ble innviet i 1852 og hadde et lite tårn med kuppel. Dette ble revet i 1877 og erstattet av nåværende tårn og spir tegnet av Henrik Nissen. I 1847 kom Wilhelm Hanstein til Drammen, slo seg ned som arkitekt og tok for seg av oppdrag. Hva Malling tegnet og deretter bygde er ikke kjent, heller ikke hvor lenge han ble i Drammen, men han fantes ikke i byen ved folketellingen i 1865, og rakk dermed ikke gjenoppbyggingen etter brannen i 1866.

3 Sylling kirke, Lier, tegnet 1850, innviet 1852. Kirken ble bygd med et lite tårn med kuppel på nordsiden. Nåværende nygotiske tårn ble reist i 1877 og er tegnet av Henrik Nissen

Litteratur:

Thorson, Odd W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen 1972, bd. 3, s. 154-155, 360, 842.
Eldal, Jens Chr., Historisme i tre, Acta Humaniora nr. 41, Oslo 1998, s. 125, 129.

Artikkel - info 
Sist endret 21.11.2011 Terje Bautz
Opprettet 23.03.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut