Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Bergh, Anton

Anton Mathias Bergh var født i Hurum i 1828, nærmere bestemt Rødtangen der faren, Mathias Munk Bergh var overtollbetjent. Moren het Antonette Elisabet Schnitler.Av Einar Sørensen

21 år gammel ble unge Bergh uteksaminert fra Krigsskolen i Christiania, utvilsomt med en militær-teknisk utdannelse som mål. Den kongelige Tegneskole ble neste mål i 1850. Fra samme år finner vi Anton i Düsseldorf som elev av Hans Gude (1850-51). Deretter skjedde et sporskifte i Antons utdannelse da han søkte opptak på Den Militære Høyskole hvor han ble uteksaminert i 1855. Nå ble hans karriere knyttet til vei- og jernbaneutbygging. Dette kan fortone seg som en avsporing, men på denne tiden ble veianlegg og jernbanebygging betraktet i første rekke som rent militær beredskap; jernbaner og veier ville muliggjøre militære operasjoner. Antons eldre bror Christian Vilhelm (1814-73) hadde gått samme militære vei med vei- og broanlegg som spesialitet. Han ble senere statens veidirektør; det var han som bygde kjedebrua over Drammenselva ved Åmot (1840). Anton Bergh ledet byggingen av Kongsvingerbanen 1859-1862 og ble deretter i 1863 amtsingeniør i Buskerud med bopel i Drammen. Han giftet seg med Maren Oline Krag.

I disse årene var han medlem av Formannskapet i Drammen 1867-1870 og viseformann i byens nystartede kunstforening. I 1870 fratrådt han stillingen og flyttet til Christiania hvor han fikk en administrativ stilling ved jernbaneanleggets hovedkontor.

Det var fra 1867 at han gjenopptok malingen - som han inntil da hadde holdt på med som en fritidssyssel - og tok opp igjen tråden med norske landskapsbilder. Liksom læreren Gude var Berghs spesialitet høyfjellsmotiver og fjordlandskap.

2 Vintermotiv, rypefangst med snare, oljestudie

I årene 1871-72 var han tegnelærer ved Den kongelige Tegneskole, og fra 1875 var han tegnelærer ved Statens kvinnelige industriskole; samme stilling hadde han ved Krigsskolen fra 1876 til 1880-årene. I 1882 ble han overlærer ved Den tekniske aftenskole på Vaterland 1882, en stilling han hadde helt til 1901.

Anton Berghs kunst er lite kjent. Et stort fjordmotiv ble solgt til kong Oscar 2., og et motiv som het Ensom i fjeldet, ble solgt til Henrik Ibsen. I 1859, da han var i gang med Kongsvingerbanen, overlot han Christiania Kunstforening 13 studier på betingelse av at de aldri skulle utloddes. De er senere forsvunnet. Bergen Kunstmuseum har et stort høyfjellsmotiv, ellers er bildene som i dag er kjent mindre studier.

1 Oljestudie, Rjukanfossen, viser romantikkens karakteristiske landskapsutsnitt, med forgrunn i relieff til den dramatiske fossen. Merk komposisjonens kryssende diagonallinjer.

Bergh tok sin lærergjerning meget alvorlig og har produsert en del læreskrifter og –bøker, en lærebok i perspektiv (1872) og en oversikt over oljemaleriets teknikker (1874) kan nevnes blant mange. Anton Bergh døde i 1907.

3 Landskap med to soldater, 1871, Nasjonalmuseet

Litteratur:

Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1981, bd. 1, s. 195.
Norsk biografisk leksikon, Kristiania 1923, bd. 1, s. 222-223.
Mørstad, Erik: Edvard Munch: Dannelse og utdannelse, Kunst og kultur, 1-2008, s. 22-25.

Artikkel - info 
Sist endret 10.05.2011 Terje Bautz
Opprettet 08.02.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut