Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Svarstad, Anders C.
Anders Castius Svarstad var født på gården Lille Svarstad i Hole, Ringerike i 1869. Hans foreldre var gårdbruker Guldbrand Hansen Svarstad og Maren Guldbrandsdatter Gomnæs.


Av Einar Sørensen

Visstnok ønsket unge Anders tidlig å bli kunstmaler, men det var et høyst usikkert yrke så læreren rådet ham til å gå i lære for å bli håndverksmaler. Etter læretid hos malermester Niels Hunstad på Lillestrøm, gikk Anders på Den kongelige Tegneskole i Kristiania 1886. Deretter bega han seg ut på svennevandring gjennom Danmark og Tyskland. Deretter reiste han til USA og var i en årrekke bosatt i Chicago hvor han arbeidet som dekorasjonsmaler. Det var ikke bare husmannsfamilier fra bygdene som utvandret til prærien: Amerikabåtene brakte USA innenfor rekkevidde av arbeidsvandringer som gikk begge veier og ikke bare hadde med landbruk å gjøre.
I 1894 vendte Svarstad hjem igjen, utvilsomt med solid håndverksfaglig ballast som deltager i gjenreisningen av Chicago som etter bybrannen i 1871 trengte et utall luksuriøse forretningsbygg og skyskrapere. Etter å ha fått med seg verdensutstillingen der i 1893 reiste Svarstad hjem igjen året etter og nå for å utdanne seg videre som kunstner. På ny ble han frarådet denne løpebanen, men med et håndverkerstipend ble det likevel til et opphold i Paris og studier på Académie Colarossi under Gustave Courtoís i 1897. Courtois var en typisk salongmaler som bedrev en svulstig dekorativ realisme med forkjærlighet for helfigurs og halvfigurs portretter i eksotisk og sensuell stil. Et portrett av den svenske malerinnen Tora Holmström (1907) reflekterer denne stilen. I Paris bodde Svarstad sammen med den svenske billedhugger Carl Milles. Han ble også venn av maleren Henri Rousseau, som hadde et yrke som toller og bodde i huset hans i flere perioder. Det var Svarstad som i 1907 fikk organisert en utstilling av Rousseaus kunst i Kristiania Kunstforening. I 1898 var han en tid elev av Laurits Tuxen i København og i de to påfølgende årene elev av Wilhelm Holter, Gudmund Stenersen og Christian Krohg. Det var et nyromantisk stemningsmaleri Svarstad holdt på med, og et sterkt sosial og sosialistisk engasjement viste seg i den første tiden.

1 2
Maleren Anders Castius Svarstad,
1899, kunstnerportrett malt av
Torstein Torsteinson
1909, Nasjonalmuseet.
Svarstads portrett av den svenske
malerinnen Tora Holmström,
1907, Nasjonalmuseet.

Anders Svarstad ble gift i Kristiania i 1904 med Ragna Moe og de fikk tre barn sammen. Men Svarstad fartet mellom europeiske land og byer, i Tyskland, England, Belgia og København, Roma og en rekke andre italienske byer. På en studiereise i 1909 møtte han den unge forfatterinnen Sigrid Undset, og de innledet et kjærlighetsforhold. Etter skilsmisse med Ragna Moe i 1912, giftet de seg ved konsulatet i Antwerpen. I to år oppnådde Svarstad Statens reisestipend. En tid bodde de først i Roma, deretter i London inntil sønnen Anders ble født i 1913. Da flyttet de hjem og bosatte seg først i Ski, dernest i Kristiania. I 1919 flyttet Undset med barna til Lillehammer og Svarstad ble igjen i byen. Fordi hun ønsket å konvertere til katolisismen, innbefattet det at ekteskapet måtte erklæres ugyldig, og skilsmisse ble endelig innvilget i 1927. Forholdet mellom de to ble ikke bedre av at han forfattet artikler med raseteoretisk innhold og ytret seg i lite pasifistisk ånd, mens Undset intenst arbeidet for det motsatte standpunkt. Svarstads popularitet var ikke høy: Da han i 1925 ble innstilt til å etterfølge Christian Krohg som professor ved Kunstakademiet, utløste det en proteststorm hos de yngre kunstnerne. Sammen med Søren Onsager, som etter hvert også ble mindre populær, opprettet han en kunstskole som de drev sammen i noen år.

3 4
Fra Napoli: Piazza Carlo III,
1909, Nasjonalmuseet
Fra Akerselven, innkjøpt av Drammens
Kustforening i 1914,
Drammens Museum.

Anders Svarstad ble bosatt i Kristiania, uten barn og hustru, men med staffeli og pensler. Han har malt en rekke karakterfulle portretter, blant annet av Sigrid Undset. Hans mest kjente motiver handler om skildringer av fabrikkbyen i sotfarget grått, mønjerødt og grønt, hentet fra Oslo og Bergen, men også livfulle skildringer fra italienske byer. Etter en reise i Alpene 1920 ble høyfjellet motiv. Malte historiske bygg som Akershus og hovedøya, drev også med raderinger og grafikk.

Alle sine reiser til tross, ble han først og fremst en skildrer av byens landskap. Motivkretsen ble utvidet ved sommerbesøk på Ringsaker. Fra 1920 og de følgende årene malte han meget fra Alpene. I Hole eide han bruket Sørjordshaugen (gnr. 211/18) ved Vik ved Tyrifjorden hvor han tilbrakte mye tid. En minnestein ble reist over han ved Bønsnes. Sønnen Anders falt under kampene i 1940 ved Segalstad bru i Gausdal. Anders selv døde tre år senere, i 1943.

5 6

Trefoldighetskirken, 1916-17.

Høstaften.


Litteraturliste:

Norges kunsthistorie, Oslo 1981, bd. 5, s. 289-290.
Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, s. 122-125, litteraturoversikt.
Alsvik, Henning, Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen 1967,
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Anders_Svarstad/utdypning

Artikkel - info 
Sist endret 10.05.2011 Terje Bautz
Opprettet 24.01.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut