Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Kirkeklokka med runeinnskrift i Bønsnes kirke i Hole
RunerPå den tiden da Ivar Wiel var fogd på Ringerike (1736 – 56) Var det en kirkeklokke i Bønsnes kirke som hadde runeinnskrift


Av Terje Bautz

Klokka skal opprinnelig ha kommet fra Hole kirke.
Fogden lot avtegne og tolke innskriften som senere er bekreftet og utdypet av antikvar M.F.Arendt.

Runer Runeinnskriften på kirkeklokka i Bønsnes kirke slik fogden Ivar Wiel tegnet den.

Klikk på bildet for å se stor utgave

I 1753 ble klokka sendt til Holland for å støpes om. Fogd Wiels tegning er vår eneste kilde til kunnskap.Den bumerkeliknende figur over innskriften kan være klokkestøperens eget merke og kan tolkes som en stilisering av navnet Jon.

nr Runeinnskriften på klokka i Bønsnes kirke med tolkningsnummerering

Klikk på bildet for å se stor utgave

utlagt Torgeir prest lot gjøre (d.e. støpe) mig. Jon gjorde mig, ved Guds nåde.

Kilde; Norges innskrifter med de yngre runer. Oslo 1951 i kommisjon hos Jacob Dybwad
Artikkel - info 
Sist endret 14.12.2010 Terje Bautz
Opprettet 13.12.2010 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut