Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Breen, Adam van i Lyngdal kirke
Utvendig er det lite som tyder på at den hvitmalte lille Lyngdal kirke kan romme et kunstverk av toppklasse


Av Einar Sørensen

De som har sett kirkens innvendige dekormaling utført av Niels Bragernes (1697-1701) vet at eksteriøret ikke er representativt for interiøret. Kirkens altertavle er alene verd en historie: Dette er altertavlen som ble laget til Kongsberg kirke i 1633 av den nederlandske kunstneren Adam van Breen. Da gamle Kongsberg kirke, en lav korskirke i tømmer ble revet i 1765 for å erstattes av den nåværende gigantiske bygningen, havnet altertavlen – som for lengst var blitt umoderne – i Lyngdal kirke der det øyensynlig ikke var så farlig om dens liturgiske budskap ikke var helt etter tidens smak. Et betydelig og kostbart kunstverk var den i alle fall. Altertavlen er det eneste sikkert bevarte arbeid i Norge fra Adam van Breens hånd, og vi snakker her om en hollandsk kunstner, blant de forbløffende mange flinke, som sammen utgjorde den hollandske gullalderkunsten.

1-Lyngdal kirke

Lyngdal kirke under Flesberg prestegjeld er en liten og lav tømmerkirke, bygget i 1690-årene og utvidet til nåværende korskirkeform med større takhøyde i 1730-årene. Interiøret skjuler dekorative skatter.

Foto Einar Sørensen.

Klikk på bildet for å se stor utgave

For å ta det fra begynnelsen: Adam var fra byen Breen. Han etablerte seg i Haag hvor han giftet seg i 1611 og året etter ble opptatt i St. Lukasgildet. Dette var lauget for malermestrene: Evangelisten Lukas tegnet Jesus og kvalifiserte seg dermed til malerkunstens høye beskytter. I Rijksmuseum i Amsterdam finnes to små malerier av ham. Adam fikk utføre et illustrasjonsoppdrag for regjeringen (Generalstatene), og av ukjente grunner kom han i tjeneste hos den danske adelsmannen Christopher Urne og ble med i hans følge da Urne i 1629 ble stattholder i Norge og lensherre på Akershus. Adam fikk utføre dekorasjonsarbeidene i kongeleiligheten på Akershus, og i 1630-31 leverte han på bestilling 35 store stykker ”skilderier” til kongens store sal i den nybygde kongsgården i Kongsberg (se denne). Da kongsgården brente alt året etter gikk bildene tapt. Han leverte også en altertavle til Hellig Trefoldighets kirke i Christiania, som senere brant. Til dette kan antagelig føyes et lite maleri i Kongsberg kirke fra samme tid som viser den store sølvklumpen som ble funnet i 1624.Dermed står vi tilbake med altertavlen i Lyngdal som Adam van Breens eneste sikkert utførte arbeid i Norge.

2-Lyngdal Breens altertavle Altertavlen fra 1633 er fra gamle Kongsberg kirke.
Foto Einar Sørensen.


Klikk på bildet for å se stor utgave

Altertavlen er typisk for kirkekunsten i Christian 4.s tid. Menigheten i Lyngdal må ha vært forbløffet over bildets farger og gjengivelse; kan hende var det flere rosemalere som her mistet motet. Slike tavler finner vi fra denne tiden i kirker over hele det dansk-norske riket helt øst til Gotland. Den klassiske stilen kalles gjerne ”Christian 4. renessanse”. De mørke og hvite fargene er påført i 1850-årene. Selve alterbildet som van Breen har laget er ikke stort og fremstiller som alltid nattverden. Scenen viser apostlene drapert i forskjellige farger løst gruppert omkring et bord i et klassisk interiør som var det et taffel. Deres bevegede positurer, der noen av apostlene reagerer i sjokk, andre med intens samtale med sidemannen, illustrerer alle barokkens forskjellige reaksjonsmåter. Scenen er kompleks og virtuost utført og viser en kunstner av det store formatet.

3-Lyngdal alterbilde Breen Adam van Breens alterbilde viser nattverden.
Foto Einar Sørensen.

Klikk på bildet for å se stor utgave

På den ene alterfløyen vises forskriftsmessig Christopher Urnes våpen med ørneklo og initialene CW, på den andre siden er hustruen Sophie Lindenovs våpen med lindegrener og bjelker og initialene SL. Urne var som stattholder den formelle tildeler av oppdraget med myndighet nest under konge og riksråd. Lyngdal kirke kan dermed, blant alle sine dekorative skatter, også oppvise et av stormakten Danmark-Norges – i siste fase av rikets storhetstid, dens offisielle statskunst som vi ser holder høyeste kvalitet.

Litteratur:

Norges kirker. Buskerud, Oslo 1993, bd. 3, s. 237-239, reg.

Artikkel - info 
Sist endret 10.05.2011 Terje Bautz
Opprettet 27.09.2010 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut