Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Christophersen, Christopher von Dram

Christopher Christophersen von Dram var den eldste som vi vet noe om i et familiedynasti av malere som vi kan følge gjennom nesten hundre år. Hans far var ”Christopher Skildrer” (maler) som levde på Strømsø og døde i 1716. Hans liv og virke er ukjent. Skildrerens sønn Christopher von Dram er nevnt første gang i 1702. I 1720 bodde han i ”Baggaden” på Bragernes (”Baggaden” ser ut til å ha vært Drammens Montmartre), der han er oppført som borger, men han løste borgerbrev først i 1720. I 1747 døde han. Det var sønnen Johan von Dram som førte verkstedet videre, og han er mer kjent.Av Einar Sørensen

Noen offentlige arbeider av Christopher er kjent fordi de nevnes i kirkeregnskaper. I 1702 stafferte han (dvs malte) altertavlen i Holmestrand kirke. Denne var skåret av ingen ringere enn Christoffer Ridder d.y. Oppdraget viser at han var en verdsatt maler i byen og omegnen de første tiårene av 1700-tallet. Det var en male- og fargeglad tidsalder, men det aller meste av kunst fra den tiden er forsvunnet. Derfor bør også kunstnere som Christopher huskes, for det finnes en god del arbeider fra denne tiden som vi ikke vet hvem som har utført. Det er også sannsynlig at et to bilder av Christopher von Dram faktisk finnes bevart i dag: I Holmestrand kirke finnes portretter av toller Samuel Hansen Tralow og hustru Anne Galschiøtt datert 1706. Nå var altertavlen som Dram stafferte fire år tidligere nemlig bekostet av nevnte toller og frue. Tolleren måtte betale en mulkt til kirken på 30 riksdaler som gikk til å finansiere altertavlen, og deres initialer fantes også på altertavlen som for lengst er gått tapt. Den nære forbindelsen mellom tavlen og giverparet gjør det sannsynlig at von Dram også malte disse portrettene. Antagelig var det en sønn med navnet Christopher von Dram som ble medlem av mesterlauget i Bergen i 1754.


Anna Gralow Samuel Tralow
Portretter i trekvart figur av toller Samuel Hansen Tralow og hustru Anne Galschiøtt, datert 1706 i Holmestrand kirke. Bildene er sterkt mørknet av skitt som ikke kan skjule deres høye kvalitet: Fru Galschiøtt, som er 56 år på bildet, stråler i en selvsikker barokk fremtoning med blikket rett på oss. Hun er iført praktfull kjole i rød og gul silkebrokade, iført tidsriktig hodeplagg. I hånden holder hun andaktsboken. Tralow fremstår som en av eneveldets betrodde embetsmenn, med frakk, parykk, paradekårde og tollerrullen i hånden som viser hans posisjon.
Foto Einar Sørensen.
Klikk på bildene for å se stor utgave

Bildene er sterkt mørknet av skitt, men lyser av høy kvalitet; særlig fru Galschiøtt som stråler i en selvsikker barokk fremtoning, iført praktfull brokadekjole og smykker. Portrettenes høye kvalitet gir en god indikasjon på at vår mann var en sentral maler i sin tid og utvilsomt laget både minnetavler og giverportretter til sentrale kirker i sin hjemby Drammen, som Strømsø kirke og den nye store kirken på Bragernes. Begge var fylt til randen av slik 1700-talls skrud. Det eneste vi vet (fordi det står i regnskapet) er at Christopher i 1709 malte Frederik 4. kronede monogram over en av de nye portene til Strømsø kirkegård. Christopher jobbet her i team med Christiania-bilthuggeren Nicolai Larsen Borg, som utførte inventaret i Bragernes kirke - vi ser her bare toppen av isfjellet.

Von Dram var en allsidig mann som befattet seg også med mange slags oppgaver; han forsøkte seg med søking etter kobbermalm blant annet på Løvøya ved Horten. Det lyktes ikke. Derimot fikk han det ærefulle oppdrag å styre den kongelige chalupp som i 1733 førte kong Christian 6. og dronning Sophia Magdalena de siste to milene ned til Drammen etter besøket i Kongsberg.

Litteratur:

Alsvik, Henning i Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1981, bd. 1, s. 496.
Norges kirker. Buskerud, Oslo 1986, bd. 2, s. 251.
Evjenth, Sylvi Cook, Malerlauget i Bergen 1743-1839: En studie over laugsmalernes organisasjon og produksjon, Bergen 1986

Artikkel - info 
Sist endret 09.01.2012 Terje Bautz
Opprettet 01.06.2010 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut