Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Vikingtidens stilarter
Opp i gjennom forhistorien er mange av gjenstandene ornamentert med forskjellig typer stil fra bølgebåndornamentikk i eldre bronsealder (1800 – 1100 f.Kr.) til Urnesstilen fra middelalder (1050 – 1550 e.Kr.)


Teksttilrettelegging; Kjell Erik Sønsterud

I vikingtiden skiller man mellom 6 forskjellige stilarter:

1: Osebergstil: Dette er den første vikingtidsstilen, og er hentet fra dekorelementer på gjenstander fra Osebergskipet (datert til 834 e.Kr). Man ser her en ny stil der gripedyret er sentralt. Stilen er dominerende fra slutten av 700-tallet til midten av 800-tallet.

Osebergstil Osebergstavn

Osebergstil
Klikk bildet for stor utgave

Skipsstavn fra Oseberg
Klikk bildet for stor utgave


2: Borrestil: Etterfølger Osebergstilen. Stilen har fått navn etter en samling av seletøybeslag av bronse fra skipsgraven på Borre. Ofte er smykker og små gjenstander utført i filigransarbeid (gull- og sølvsmedarbeid). Stilen skiller seg ut fra Osebergstilen ved at det er to typer gripedyr: firbente gripedyr med hundelignende hode sett forfra og med forvridd, båndformet kropp, og et nærmest naturalistisk profilvendt dyr med tilbakevendt hode, nakketopp og lårspiral. Et annet motiv er det maskelignende «Borrehodet» som har trekantet ansikt, halvrunde ører og runde øyne. Stilen er dominerende i andre halvdel av 800-tallet og frem til andre fjerdepart av 900-tallet

Borrestil Borrestil har fått navn etter funn i skipsgraven på Borre


3 Jellingestil: Stilen har fått navn etter et lite sølvbeger som ble funnet i et gravkammer på Jelling på Jylland. Graven er datert til 958 – 59 e.Kr. Stilen brukes i perioden 860-70 – et stykke ut på 900-tallet e.Kr. Stilen er med andre ord samtidig med Borrestilen i starten og med Mammenstilen mot slutten av perioden. Jellingstilen defineres av S-formede bånddyr som danner løkker.

Jellingsstil Jellingbeger

Jellingstil

Sølvbeger i Jellingsstil.
Klikk bildet for stor utgave


4 Mammenstil: Navnet er hentet fra et gravfunn fra Mammen på Jylland. Stilen er i bruk siste halvdel av 900-tallet og første fjerdepart av 1000-tallet, og er med andre ord samtidig med Jellingstilen og Ringeriksstilen. Mammenstilen er tolket som en videreutviklet Jellingstil. Dyrene har mer velutviklete og større kropper som virker mer organiske enn i de tidligere stilene. Mammenstilen er et eksempel på hvordan nordisk dyrestil kobles opp med impulser fra det europeiske kontinentet.

Mammenstil Mammen-øks

Mammen-stil

Øks i Mammenstil
Klikk bildet for stor utgave


5 Ringerikestil: Stilen har fått navn etter norske billedsteiner på Hole i Ringerike. I denne stilen kan man blant annet se det store firfotede dyret – en slektning av løven på den store Jellingsteinen. Stilen blir mer vanlig mot slutten av 900-tallet og blomstrer i første halvdel av 1000-tallet.

Ringeriksstil Vangensteinen

Ringeriksstil

Vangensteinen i Ringeriksstil
Klikk bildet for stor utgave


6: Urnesstil: Treskjæringer fra den første kirken på Urnes i Luster i Sogn og Fjordane har gitt navn til denne stilen. Karakteristisk er slanke og elegante firbeinte dyr, og tynne, trådlignende bånd som enkelte ganger ender i dyrehoder. Man har også funnet eksempler på denne stilen på alterfrontal i Danmark. Urnesstilen opptrer litt før midten av 1000-tallet, altså i overgangen mellom vikingtid og middelalder.
Urnesstil Urnesstil

Artikkel - info 
Sist endret 19.01.2010 Terje Bautz
Opprettet 26.05.2009 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut