Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Keramikk
Ordet keramikk kommer fra det greske ordet Kerameikos, som er navnet på en bydel i Aten.Alt som framstilles av brent leire kalles keramikk. Vaskeservanter, fliser, murstein, kopper og kar, porselensfigurer o.s.v. er således keramikk. Ca.6000 år f.Kr. utviklet pottemakerkunsten seg i Midtøsten og Nildeltaet.Av Kjell Erik Sønsterud

I Norge er de eldste funn av keramikk datert tilbake til yngre steinalder (4000 – 2800 f.Kr.). Keramikken har utgjort et viktig materiale i arkeologisk sammenheng og i visse tilfeller har både keramikken og dekoren på den vært en medvirkende faktor for å definere en kultur i forhold til andre og har til og med vært utgangspunktet for betegnelsen arkeologene har brukt på spesifikke kulturer. Traktbegerkultur, Gropkeramisk kultur, Klokkebegerkultur og Snorkeramisk kultur er alle eksempler på dette. I tillegg er keramikk ofte blitt benyttet som dateringsgrunnlag.

Den vanligste funnkonteksten for keramikk er graver hvor keramikk-kar enten er blitt benyttet som gravurner eller som gravgods hvor den døde for eksempel har fått med seg mat og drikke i keramikk-karene. Ukens oldsak utgjør således en del av en grav fra romersk jernalder (0- 400 e.Kr.) Keramikk har antakelig vært vanlig i husholdningene.

I jernalderen (500 f.Kr. – 1050 e.Kr. ble all keramikk tilvirket for hånd, mens det på kontinentet ble brukt dreieskiver til produksjon. Dreieskiven ble ikke tatt i bruk her i landet før i historisk tid. Det har hovedsakelig vært benyttet tre teknikker: pølseteknikk (se illustrasjon), håndmodelleringsteknikk eller uthulingsteknikk. Det var også vanlig å magre leira med for eksempel kvarts i forbindelse med produksjonen av leirkar.

Fremstilling av leirkar Illustrasjon; Lademanns Danmarks oldtid.

Klikk bildet for stor utgave


Keramikktyper1 Illustrasjon; Arkeologisk leksikon

Klikk bildet for stor utgave

Keramikktyper2 Illustrasjon; Arkeologisk leksikon

Klikk bildet for stor utgave

Keramikktyper3 Illustrasjon; Arkeologisk leksikon

Klikk bildet for stor utgave

Keramikktyper4 Illustrasjon; Arkeologisk leksikon

Klikk bildet for stor utgave
Artikkel - info 
Sist endret 17.04.2012 Terje Bautz
Opprettet 28.04.2009 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut