Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Barneforeningen Håpets Hær ble stiftet i 1883
Håpets Hær, som var en barneforening under Horten Totalavholdslag, ble stiftet i januar 1883. For å bli tatt opp som medlem måtte man være 8 år gammel, og ved konfirmasjonsalderen hadde man anledning til å gå over til hovedforeningen.Av Ann Tove Manhaus, tegningen finnes i Vestfold fylkesarkiv


Håpets hær
Ved innmeldelse fikk barna et blått bånd som medlemstegn, og et forpliktelseskort med følgende tekst: "Min Søn! Naar Syndere lokker dig, da samtyk ikke. Jeg underskrevne forpligter mig til med Guds Hjælp at afstaa fra Brugen af spirituose Drikke som Drikk. Som et tegn paa denne Forpligtelse bærer jeg synlig for alle det blaa Baand paa min Klædesdragt”.

Foreningen var én av mange avholdsforeninger som oppstod mot slutten av 1800-tallet. På denne tiden slo totalavholdsbevegelsen gjennom som en landsomfattende bevegelse. Og vanligvis hadde avholdslosjene egne barneforeninger. På mange måter representerte disse foreningene starten på det vi i dag kjenner som organisasjonssamfunnet. Industrialiseringen og byenes sterke vekst på denne tiden bidro til nye samværsformer, og nettopp avholdslosjene dekket behovet for så vel sosialt samvær som skolering. Oppslutningen i Håpets Hær var stor helt fra starten av. Fire år etter etableringen var medlemstallet opp i 198 barn, og i følge årsberetningen i 1906 var antallet hele 707 barn! Medlemsmøtene ble gjerne innledet med allsang, deretter leste formannen opp dikt og fortellinger, det ble vist film, samt at barna selv stod for mye av underholdningen. Håpets Hær kjempet sin kamp mot alkoholmisbruk i nesten hundre år. Antallet ”soldater” gikk gradvis ned, og i 1961 ble foreningen nedlagt. Men historien lever videre gjennom foreningens mange etterlatte dokumenter: møtebøker, brev, internaviser, medlemsfortegnelser og sangtekster.

Artikkel - info 
Sist endret 21.12.2010 Terje Bautz
Opprettet 16.12.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut