Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Dyssa på Rødtangen; et unikt kulturminne i nasjonal sammenheng
På Rødtangen i Hurum kommune ligger det et unikt kulturminne, nemlig en grav fra yngre steinalder (4500 – 1800 f.Kr.). Graven er bygd opp av store stående steiner som har utgjort veggene i et gravkammer. Over disse har det ligget en stor stein som har utgjort taket. Denne kalles ofte for en overligger. Rundt dette gravkammeret har det vært en lav haug med jord og stein. Denne type grav går under betegnelsen Dysse.


Av Kjell Erik Sønsterud,- Bfk-kulturvern


Dette er det nordligste spor etter en jordbrukskultur som arkeologene kaller for traktbegerkultur etter de karakteristiske keramikk-karene disse folkene lagde.Menneskene fra traktbegerkulturen var de første bøndene som kom hit til landet for ca. 5500 år siden. Denne kulturen hadde sin utbredelse fra Gibraltar i syd til Hurum i nord.

Dyssa i Hurum Dysse. Grav fra yngre
steinalder (4500 - 1800 f.Kr.)
Foto: Bfk-kulturvern

Klikk bildet for stor utgave

Her i Norge kjenner vi kun til to slike graver (en på Skjeltorp i Østfold og en på Hurum), men man antar at det kan ha vært to til på Hurum. Til sammenligning er det funnet 400 slike i Sverige og over 7000 i Danmark.

Ved en arkeologisk utgraving ble det i denne dyssa gjort funn av små flintredskaper som kan ha vært en del av gravgodset, men det kan også ha vært spor etter en boplass fra før dyssas tid.

Dysse illustrasjon Dysse snitt

Slik har ei Dysse sett ut opprinnelig
Klikk på bildet for stor utgave

Snitt av ei dysse
Klikk på bildet for stor utgaveUndersøkelser foretatt i lignende gravanlegg i Danmark og Sverige viser at dette gravmonumentet har vært benyttet ved flere begravelser.

I dag ligger dyssa på Rødtangen 33 meter over havet, men da den var i bruk lå den helt nede i vannkanten og har sannsynligvis vært godt synlig fra sjøen for de som evt. kom båtveien.

Dyssa i Hurum er fredet og skiltet. HER kan du se skilt nr.1 og HER kan du se skilt nr.2

Artikkel - info 
Sist endret 04.01.2010 Terje Bautz
Opprettet 26.05.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut