Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Med hesteskyss og jordmorkoffert

”Kommer den dama med kofferten nå igjen …! Kan ’a ikke gå et annet sted ’a?”

Han syntes visst det fikk være nok, guttungen i Sylling, da jordmor Thyra Getterman kom for å hjelpe nok ei søster eller en bror til verden. Store barneflokker var vanlig før i tiden. Mange steder måtte jordmora tilkalles en gang i året.Av John Willy Jacobsen

I Lier var det to distriktsjordmødre, en for sognene Frogner og Tranby og en for Sylling sogn. Før 1915 var Elise Valstad og Trine Hanssen fødselshjelpere i Lier, hver med et stort distrikt. I 1915 sluttet begge og ble avløst av Johanne Aalgaard og Thyra Getterman.

”Sy igjen alt sammen!”

For om lag 20 år siden samlet jeg opplysninger om liv og arbeid i øvre Lier fra første halvdel av 1900-tallet. På den tiden kunne flere eldre folk fortelle historier fra Trine Hanssen og Thyra Gettermans virke som jordmødre i sognet. Som så mange av denne yrkesgruppen var begge ugift.

Før en nær forestående fødsel gikk folk med bud til henne hvis veien ikke var alt for lang. Ellers ble hun hentet med hest, privat skyss eller hest fra Enger Storkskysstasjon i Sylling. Trine Hanssen hadde telefon allerede før Sylling sentral kom i drift i 1912. (Linjen fram til jordmora gikk over Lyngås sentral på Tranby.) Men det var bare noen få som den gangen hadde mulighet til å sende telefonisk bud på henne.

Hun hadde en leilighet i annen etasje i skolehuset på Syllinghaugen. Hver gang hun skulle ut til en fødsel, banket hun i gulvet. Det var et varsel til Karen og Sigvart Kristiansen i vaktmesterleiligheten under om at nå forlot hun huset.

Jordmora var en ventet og betryggende gjest der hun banket på døra. Men det kan vel tenkes at mannen i huset ofte klødde seg i hodet over den prosessen han nok en gang hadde gjort sitt til å starte, noe denne historien forteller: En gang var Trine budsendt til en fødsel i et hus der det var åtte unger fra før. Engstelig satt mannen på kjøkkenet og ventet på at barnet skulle bli forløst. Fødselen fant sted i kammerset, et sideværelse. Kort tid etter at en velskapt sønn var født, ropte mannen inn til jordmora: - Nå, hvordan går det? - Det går bra. Jeg må bare sy litt, svarte Trine. Da kom det et sukk fra mannen: - Ja, sy like godt igjen alt sammen!

Slik var hans tanker i øyeblikket for å stanse ny tilsig av unger.

Jordmor Trine Hanssens siste vilje

Distriktet til jordmora var stort. Langt måtte hun ofte fraktes. Mange jordmorskysser har funnet vei gjennom vanskelig terreng inn til plassene i Finnemarka, især om vinteren. Mens jordmora var ute i en fødsel, kunne det hende at et nytt barn var ventet et annet sted i distriktet. Da måtte skyssen sendes etter henne. Men på de mest avsidesliggende plassene i marka klarte folk seg ofte uten jordmor. Det var alltid ei erfaren kone ikke alt for langt unna som ble budsendt.

I flere familier ble begivenheten med et kommende barn behørig markert. Den gangen gikk ei gravid kvinne til sengs flere dager før fødselen var beregnet. Dette var en forhåndsregel mange tok. I ventetiden kom familie, naboer og kjente på barselsvisitt. Og de kom ikke tomhendt. Til et slikt besøk var bare det beste godt nok. Fløtekaker ble ofte brakt til huset. Det var festkakene, bakt i sandkakeformer i den vedfyrte bakerovnen i ettervarmen fra brødbaksten. En sjelden smaksopplevelse med ingredienser av egg, sukker og dobbeltseparert fløte. Besøkene fortsatte også etter fødselen.

Trine Hanssen satte jordmorkofferten fra seg for godt sommeren 1915. Hun dro fra bygda og bosatte seg i Krødsherad. Men årene i Sylling hadde festet seg dypt. I arbeidet sitt hadde hun sett mye fattigdom. Det kom klart fram i testamentet som hun opprettet i 1918, et halvt år før hun døde. Der bestemte hun at det skulle opprettes et legat i hennes navn på kr 2000 til beste for fattige i Sylling sogn. Avkastningen skulle presten forvalte og fordele før jul.

Slik kom residerende kappelan Ingolf Riddervold i førjulstider til å utføre jordmoras siste vilje. Og etter at presten hadde forlatt et hus, lå det noen kroner igjen på kjøkkenbordet.

Fødsler i Finnemarka

Den 1. juli 1916 ble Thyra Getterman ansatt som ny distriktsjordmor i Sylling sogn. Hun kom fra Kristiania og var for øvrig niese av Trine Hanssen.

Finnemarka ble et område også hun ofte måtte besøke. På plassene der kom mange barn til verden, både i husene som geografisk lå i Modum og Lier. Ole Olsen Røine i Støa hentet og skysset ofte Thyra Getterman. Til noen fødsler var hun varslet over telefon fra plassen Damhagan. Da ble hun og følget hennes møtt på halvveien av Ole og hesten hans. På de mest ufremkommelige stedene for hesteskyssen måtte hun bruke hesteryggen. Men også i hennes tid som jordmor var det bofaste kvinner i marka som i nødsfall tok jordmoras plass. Ole Olsen Røines hustru, Emma, var en dugelig fødselshjelper, som blant annet tok imot barn på Bottolfs, Glitre og Damhagan. Også Mari Rasmussen i Svarvestolen har hjulpet barn til verden.

Steriliserte lakenremser i stekeovnen

Mot slutten av 1930-årene ble bilen et nytt framkomstmiddel for Thyra Getterman. Der det var mulig å komme fram, var det drosjen med Leif Øverby i førersetet som fraktet henne.

Under den annen verdenskrig var det nødvendig med utallige improvisasjoner i dagliglivet. Mangelen på varer og utstyr nådde også jordmora. Bandasjer var det vanskelig å skaffe. Gamle lakener og putevar ble løsningen. Flere kvinner i Sylling har hjulpet jordmora både med å skaffe tøy og klippe det i remser. De satt mange kvelder i leiligheten hennes med arbeidet. Men tøyremsene kunne ikke brukes før de var blitt sterilisert. Til denne prosessen benyttet de stekeovnen! Men det var ingen enkel metode. Prosessen måtte følges nøye, for tøyet hadde lett for å bli svidd.

Thyra Getterman var jordmor i Sylling nær 30 år. I disse årene tok hun imot barn i to generasjoner. Men med henne ble det også slutt på arbeidet til den omreisende distriktsjordmora. Nå var det sykehusene som overtok fødslene.

Artikkel - info 
Sist endret 06.05.2008 Terje Bautz
Opprettet 06.05.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut