Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Da kong Alkohol rådde i Norge.
Det ligger en større sannhet i overskriften enn vi er klar over og liker å innrømme. Alkoholens forbannelse lå som en svøpe over landet gjennom lange tider. Ikke underlig at avholdsbevegelsen kom til å stå så sterkt som den gjorde i vårt land.Av Nils Johan Rønniksen

Særlig påtrengende og akutt ble problemet da alkoholforbud i forskjellige varianter ble innført i landet fra 1914 og fram til 1927. Bare kort tid etter at verdenskrigen brøt ut i 1914, ble det lagt ned forbud mot å produsere alkohol av poteter og korn. Det var naturligvis hensynet til matforsyningen som fikk Gunnar Knudsens venstreregjering til å innføre denne restriksjonen.

Alkohol_Bergflødt
Forbudet fikk sterke negative følger: Den lovlige importen av alkohol økte dramatisk; bare i august og september 1914 ble det innført 200 000 liter sprit, det meste fra Danmark. En god del av dette kom inn via Tollboden i Drammen. Skjenkebevillingene ble misbrukt i stor stil. Hurum herredsstyre vedtok enstemmig (1915) å ansette en politimann som skulle få slutt på fylleriet blant fabrikkarbeiderne på Tofte og Sagene. I tillegg var det der lett å få tak i smuglersprit fra skipene som lastet cellulose og papir på stedet.

Hjemmebrenneriet ble en viktig attåtnæring i innlandet der smuglerspriten ikke dominerte. Hjemmebrennerne brød seg døyten om korn- og potetforbudet og tjente dårlige penger på virksomheten.

Disse forholdene gjorde at avholdsbevegelsen fikk stor tilslutning. Avholdssaken ble en samfunnssak, og fremst i kampen mot alkohol og misbruk gikk arbeiderbevegelsen. Godtemplarungdommen slo flere ”fluer” i en smekk:

”Kamp mot den internationale ”kong alkohol”, kamp mot den internationale militarismen og kamp for proletariatets frigjøring!”

Arbeiderpartiets syn ble fyndig formulert av Kyrre Grepp: ”Et samfunds-onde indskrenker man ikke, det avskaffer man!” Arbeiderkjemper som Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen var avholdsfolk på sin hals. Tranmæl hadde i ungdommen erfart at faren drakk seg fra gård og grunn. Gerhardsen hadde sett hvilke ulykker alkoholen kunne føre med seg blant arbeiderfamiliene i Kristiania. Avholdsbevegelsen kan sees som en historisk mellomform mellom bedehusmiljøene og arbeiderbevegelsen.

Året etter verdenskrigens slutt, 1919, hadde avholdsbevegelsen mer enn en kvart million medlemmer. 485 av landets 600 herreder var ”tørrlagt”og av brennevinssamlagene var det bare 13 igjen, opprinnelig hadde det vært mange ganger flere.

Ved folkeavstemningen 1919 ble det stort flertall for å videreføre det midlertidige forbudet fra krigstiden. 62 % av befolkningen stemte for forbud mot brennevin og hetvin. Blant bybefolkningene på Østlandet var det stor motstand mot forbudet. I Oslo (Kristiania) for eksempel, stemte 79 % mot forbud. I Buskerud var det et knapt flertall for forbud, det samme var tilfellet i Vestfold. Det var kvinnestemmene over hele landet som sikret flertallet for forbudet.

Norge hadde også i disse årene storeksport av klippfisk til Frankrike, Spania og Portugal. (Bacalao) Som en motytelse måtte Norge ta i mot konjakk, sherry og Alkohol_illustrasjonportvin i hundretusenvis av liter. Det ble en så håpløs oppgave for regjeringene, som ble skviset mellom den nødtvungne spritimporten og forbudet, at tre av dem (en venstreregjering og to høyreregjeringer) måtte kaste kortene. (1921, 1923, 1924)

Om bølgene gikk høyt på det nasjonale plan, skjedde det mye lokalt i Buskerud også. Særlig fra 1922 kunne en i lokalpressen ukentlig lese oppslag om smugling, overtredelse av skjenkebevillingene og hjemmebrenning.

I august 1922 kunne både Fremtiden og Drammens Tidende melde om et ”sjøslag” ved Lahell-odden: ”Vildt slagsmål mellem smuglere og toldere i natt. En tolder nær druknet, en anden skamslått. To smuglere arrestert”.

Avisene hadde dekning for sine overskrifter: Toldoppsynsmann Magnus Andersen ble grepet i brystet og kastet over bord. Det utspant seg et voldsomt slagsmål om bord. En annen toller, Sverre Andersen, fikk dratt sin svimeslåtte tollerbror, Magnus, opp av sjøen. Han fikk selv et voldsomt slag i brystet av en skarp gjenstand og ble kampudyktig. En tredje toller, Pettersen, sprang opp til cementfabrikken ”Norge” og fikk per telefon tilkalt politi fra Drammen. Tre konstabler kom raskt til stede, to smuglere ble arrestert og en klarte å rømme. Smuglernes flotte mahogni racerbåt og to prammer med spritkanner ble beslaglagt. Disse ble slept opp til Tollboden på Strømsø og fortøyd der.

I et annet tilfelle jaktet den vidgjetne og fryktede toller Sverre Andersen på smuglere helt opp til Langesøy på grensen til Nedre Eiker. Der la smuglerne til ved en brygge, og tolleren kunne ”bare” hoppe fram og anholde de to smuglerne og beslaglegge motorraceren og 600 liter sprit i ti liters kanner. Sverre toller brukte sykkel i forfølgelsen av smuglerne!

14. juli 1922 beslagla politiet 61 kanner sprit i et lagerrom på Lierstranda. og ved Bjerkøya i Sandebukta fikk en tak i 31 kanner sprit og et parti whisky.

Fremtiden kunne melde om at ”en kvindelig brændevinsbrænderske fra Åmot på Modum” ble dømt til 30 dagers betinget fengsel. Hun hadde tatt 10 kr per flaske hjemmebrent. 50 kroner ble inndratt. Saksomkostninger: Kr 10.

Enda en måte å skaffe seg sprit på var å gå til lege eller dyrlege og få ”medisinsprit” på resept. Det ble gjort i så stor utstrekning (en lege i Oslo skrev ut 48 000 spritresepter på ett år!) av folk, at Stortinget i 1923 vedtok en lov som sterkt begrenset denne muligheten. Avisene bringer ingen eksempler på dette fra Buskerud, men at slik reseptskriving også forekom her er helt sannsynlig.

Høsten 1926 ble det holdt en ny folkeavstemning. Nå var stemningen snudd; 55,5 % stemte nå for å oppheve forbudet og dette ble satt i kraft 1927.

”Forbudstiden” ble et begrep i norsk historie og ingen tenker tilbake på denne tiden med noen glede.

Artikkel - info 
Sist endret 09.11.2010 Terje Bautz
Opprettet 01.04.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut