Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Tjærebrenning i Strømsoddbygda under krigen
Under krigen i 1940- 1945 var det både kullbrenning og tjærebrenning i Strømsoddbygda. Det var Drammen Kullkompani som sto bak tiltakene. Tjærebrenneriet ble bygget like ved Lysåbrua midtveis mellom Sokna og Strømsoddbygda. Stedet ble valgt for å utnytte det store kvantum tyristubber langs Sognevannets østside.Av Egil Torgersen

Alf Killingdalen fra Sande i Vestfold arbeidet på brenneriet i to år. Han forteller at det ble brukt dynamitt for å skyte løs stubbene. Sprengstoffet ble lagt på en liten steinhelle og plassert noenlunde midt under stubben. Når ladningen eksploderte ble sand og jord blåst unna. Stubbene ble stående på røttene som om det var lange bein. Så var det bare å gå i gang å hugge tyriveden opp i passende dimensjoner og kjøre den fram til tjæreovnen. Denne rommet ca. 17 kubikkmeter.

Ovnen var bygget etter moderne prinsipper. I tillegg til tjære fikk man ut såkalt lettolje. Lettolja var nesten like brennbar og flyktig som bensin, forteller Alf.

Restproduktet i ovnen var kull. Denne var særlig ettertraktet i forbindelse med generatordrift av bilene. Både tjære og lettolje ble levert til Bergen.

TjæregryteMengden av tyristubber viste med all tydelighet at det i gammel tid må ha vært store arealer med grov furuskog langs Sognevannet.

Tjære var nyttig til mangt.

Tjærebrenning i mindre målestokk har sikkert foregått i Strømsoddbygda i uminnelige tider. Jeg husker fra min barndom at onkel Anders Maribo brente tjære til eget bruk. Han hadde en stor jerngryte hvor han la tyriveden. Fra gryta gikk det et avløpsrør hvor tjæra kom ut når man begynte å fyre under og rundt den.


Tjæra hadde et stort anvendelsesområde den gang. Ski, skikjelker og båter ble tjærebredd. Den trakk inn i veden og gjorde den motstandsdyktig mot fuktighet og råte. Tjære og talg ble kokt sammen og ble til god skosmurning. Klister til skismurning ble laget av tjære blandet med gummi fra gamle sykkelslanger og kasserte grammofonplater. Alt etter blandingsforhold ble det et slitesterkt og godt klister til forskjellig føre.

Tjære er brukt i salver mot hudsykdom, blant annet eksem. Likeleses har den vært utgangspunkt for mange farvestoffer. Tjære inndeles i bartretjære og løvtretjære. Den foredles ved destillasjon og forskjellige renseprosesser for å utvinne dens forskjellige forbindelser i ren form. For eksempel benzen, naftalin og antracen.

Tegning: Ole Tveiten

Artikkel - info 
Sist endret 29.05.2012 Terje Bautz
Opprettet 31.03.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut