Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Leo Trotskijs opphold i Norge
Det vakte voldsom oppsikt da Leo Trotskij og hans kone Natalia Sedova kom til Oslo med båt fra Antwerpen 18. juni 1935. Regjeringen Nygaardsvold hadde innvilget ekteparet politisk asyl foreløpig for 6 måneder.Av Nils Johan Rønniksen

Les også artikkelen "En skjebnesvanger hyttetur"

Ved siden av Lenin var Trotskij en av de to fremste lederne av bolsjevik-revolusjonen i 1917. Han var grunnleggeren av Den røde hær og var først uten-rikskommisær og så krigskommisær i bolsjevikregjeringen. Han var en glimrende organisator og en enda bedre folketaler. Men etter Lenins død januar 1924 oppstod det en maktkamp; en maktkamp Trotskij tapte mot den slu og hensynsløse Stalin. I tur og orden ble Trotskij kastet ut av regjeringen og fratatt ledende posisjoner i kommunistpartiet. 1929 ble han utvist fra Sovjet-Unionen.

Han kom først til Tyrkia, så til Frankrike og til Norge juni 1935.

Ekteparet Trotskij/Sedova ble tatt i mot på brygga av redaktør Scheflo. De reiste med bil over Sollihøgda til Sundvolden. Scheflo fortalte at de flere ganger måtte stoppe underveis for at Trotskijs skulle Leo Trotskij fotografert i Mexico i 1940nyte utsikten over det vakre Ringerike. Bakermester Pedersen på Jevnaker ordnet med losji noen dager for russerne der på stedet. I løpet av noen dager ble det ordnet slik at Trotskijs skulle leie en liten leilighet på gården Veshall (Wexhall) i Heradsbygda. Der bodde også redaktør Konrad Knudsen som var leder av Fremtidens Hønefoss-kontor. Heradsbygda ligger noen få kilometer nord for Hønefoss, øst for Soknaelva og vest for Oppenåsen.

Det var en stor lettelse for Trotskijs å komme til det fredelige Norge. Men det var ikke lenge de fikk være i fred. Kommunistene og nazistene brukte et voldsomt ordbruk mot Trotskij. Nazistene gikk enda så langt som å trenge seg inn i Trotskijs leilighet på Veshall. Der stjal de papirer og dokumenter. Heldigvis var lensmann Kjær i Norderhov og politimester Urbye i Hønefoss raskt på plass og fikk arrestert nazistene.

Trotskij avsluttet skrivingen på verket ”Den forrådte revolusjon” under oppholdet i Norge. Verket kom ut i London (1937) etter at Trotskij hadde forlatt landet.

Trotskij påviste i ”Den forrådte revolusjon” at Sovjet-Unionen under Stalin hadde utviklet en byråkratisk partielite. Denne partieliten satt med den absolutte makt og hadde tilranet seg privilegier på bekostning av arbeiderne.

Da det nærmet seg jul 1935 fikk Borghild Knudsen plassert sine russiske gjester på Knudsens hytte ved Øyangen. Hun skulle gjøre julereint, og ville ha huset for seg selv.

At dette oppholdet (det varte 3 – 4 dager) skulle bli en del av bevisførselen under den 1. Moskvaprosess kunne vel ingen forestille seg. Der ble det påstått at et fly med konspirative agenter hadde landet på Øyangen. Disse skulle sammen med Trotskij planlagt å ta livet av Stalin og styrte den sovjetiske regjeringen! I et stalinistisk galehus av forfølgelsesvanvidd var alt mulig. Gammelbolsjevikene ble dømt til døden og henrettet, ikke bare lederne men hundretusener av vanlige partimedlemmer ble også summarisk dømt og henrettet.

Utover sommeren og høsten 1936 tilspisser situasjonen seg for Trotskij. Regjeringen blir satt under press fra russisk hold, samtidig som det fra borgerlig hold ble krevd at Trotskij skulle utvises. Det ble besluttet at han skulle interneres på gården Sundby ved Storsand i Hurum. 2. september 1936 ble Trotskij transportert fra Ringerike til Hurum. På Storsand ble de internerte holdt helt isolert, en rekke politifolk ble satt til å passe på russerne. Justisminister Trygve Lie var på inspeksjon flere ganger og det kom til skarp ordveksling mellom han og Trotskij. Trotskij mente at når regjeringen vil ha han ut av landet, var det et knefall for fascistene. ”Om få år skal dere selv bli offer for fascismen!” sa Trotskij profetisk i november 1936.

Det ble ført rettssak mot nazistene som hadde brutt seg inn på Veshall. Først i desember kom saken opp i Eidsivating lagmannsrett. Rettssaken ble holdt i lokalet Harmonien i Drammen. Nazistene blir dømt, men det var Trotskij som følte seg anklaget og forfulgt. Han fikk anledning til å holde en forsvarstale. Den ble holdt på tysk, varer i flere timer, og er et oratorisk mesterverk ingen av de tilstedeværende noensinne har hørt maken til. Til og med en av de tiltalte, nazisten Per Imerslund, sa etterpå at ”aldri har jeg hørt en mer fengende taler, sjelden et mer formfullendt tysk”. Stornazisten Jonas Lie var også mektig imponert, han glemte aldri Trotskijs forsvarstale i Drammen. Det var forbudt å referere fra talen, men Trotskij selv har gjengitt den nærmest ordrett i sin bok ”Stalins forbrytelser”. Boka utkom i Mexico 1937.

7. desember ble det kjent at regjeringen hadde besluttet ikke å fornye Trotskijs oppholdstillatelse i Norge. Samtidig sa den meksikanske regjering seg villig til å ta i mot Trotskij.

Den 19. desember, sent på kvelden, ble ekteparet Trotskij/Sedova ført om bord i tankbåten ”Ruth”. Den hadde lagt til ved Fagerstrand på Nesodden. 20 døgn tok overfarten til Mexico. Der i landet ble Trotskij mottatt med stor vennlighet og oppmerksomhet.

17. august 1940 nådde Stalins hevn Trotskij. En agent fra GPU, Ramon Mercader, gikk løs på Trotskij med issøks og han døde av skadene 21. august.

Natalia Sedova overlevde sin mann med 22 år og døde i 1962.

Du kan lese mer om Leo Trotskij i Wikipedia

Artikkel - info 
Sist endret 23.01.2013 Terje Bautz
Opprettet 11.12.2007 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut