Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Hva vet vi om Hans Nielsen Hauge?
Den 5.april 1796 fikk den 25 år gamle bondegutten Hans Nielsen Hauge fra Tune i Østfold en sterk religiøs opplevelse mens han var ute og pløyde.



Av Åse Klundelien

De neste ukene leste han i Bibelen, gråt og ba, og ble klar over at han hadde et kall fra Gud om å vinne mennesker for saligheten. Han begynte å reise omkring og holde møter og fortolke Bibelen. Han dro over mesteparten av landet, som oftest til fots, delte ut eller solgte bøker som han skrev og fikk trykket, og på et tidspunkt hadde han fire trykkerier i arbeid. Han fant ut at det var mangel på papir. På Vestfossen i Eiker fikk han satt i gang en papirmølle hvor de laget klutepapir, som broren hans, Mikkel, og brorens kone Inger, drev med opptil 50 ansatte.

Hans Nielsen Hauge var forkynner, kjøpmann, skipsreder, ekteskapsformidler, tidens mest leste forfatter, og forlegger (han utga bøker). Han kritiserte sterkt prestenes forkynnelse, som han mente var for dårlig. Dette var i enevoldstiden i Danmark-Norge, og ifølge en lov som ble kalt Konventikkelplakaten var det forbudt for lekfolk (de som ikke hadde teologisk utdannelse) å forkynne Guds ord uten prestens tillatelse. Han mente også at allmuen (vanlige folk) skulle oppnå sosial og økonomisk frigjøring gjennom flittig arbeid. Dovenskap var en like stor synd som hor og banning, mente han. Så kom han også på kant med mange borgere i byene, og med laugsvesenet - det var bestemte regler som ga byborgerne og de som var med i et laug særlig rett til å drive næringsvirksomhet.

Konventikkelplakaten hadde ingen bestemmelse om straff for de som brøt forbudet mot forkynnelse. Amtmann Hermann Lange i Buskerud var en av dem som mente at Hauge " ikke burde tåles", men fengsles for sin virksomhet. Han fikk Kanselliet i København til å godta at også løsgjengerloven kunne brukes mot Hauge og andre han fikk med seg, som også begynte å reise rundt som forkynnere. "Reisepredikantene" kunne dermed sperres inne i tukthus, hvis de ikke hadde reisepass. Borgermester Hans Strøm i Drammen (far til Hanna Winsnes) hjalp Hauge flere ganger med å gi ham reisepass.
Det ble sterke grupper med "venner" som de kalte seg selv, eller Haugianere, flere steder i Buskerud: i Drammen, på Eiker, i Rollag i Numedal og på Ål i Hallingdal. Kristoffer Borgersen Hoen var en rik og mektig bonde på Eiker som støttet Hauge. Men lensmann Jens Gram på Eiker ble en av Haugianernes verste fiender, og gjorde det til en livsoppgave å arrestere reisepredikantene.

Niels Iversen Riis fra Kongsberg ble en slik omreisende predikant i 1799, bare 19 år gammel. Han ble arrestert flere ganger, men fortsatte å forkynne. Presten Steenbuch i Flå i Meldal bandt ham til vognen sin og lot hesten trave. Riis måtte løpe etter, og etter en halv mil var han helt sprengt. Han døde en stund senere av skadene etter denne behandlingen.

Fra 1797 til 1804 ble Hauge arrestert i alt ti ganger, på forskjellige steder i landet. To ganger satt han omtrent en måned i fengsel.
I 1804 var det tredje gang at lensmann Gram på Eiker arresterte Hans Nielsen Hauge. Han ble sittende lenket i omtrent en måned, med fotjern og halsring, i arresten i Hokksund, før han ble ført til fengselet i Christiania. Han ble sittende i varetektsfengsel i årevis uten lov og dom. I alt 600 vitner ble avhørt i saken. I 1809 var det nødsår i landet. På grunn av blokade under Napoleonskrigene var det stor mangel på korn og salt. (Fiendtlige skip hindret skip med korn og andre varer å komme til norske havner.) Da ble Hauge sluppet ut av fengselet i sju måneder for å hjelpe myndighetene med å lage saltkokerier. Deretter ble han fengslet igjen.

Først i desember 1813 fikk han en dom, to års hardt straffarbeid på Akershus festning. Dommen ble anket. Lille julaften 1814 ble dommen omgjort til en bot på 1000 riksdaler.

Kilder:
Dag Kullerud: Hans Nielsen Hauge. 1996
Egil Elseth: Biografien om Hans Nielsen Hauge. 1998
Alfred Hauge: Hans Nielsen Hauge. 1963
Jacob B. Bull: Hans Nielsen Hauge. 1908
Sverre Norborg: Hans Nielsen Hauge. 1966

Steder:
Fredfoss ullvarefabrikk

Litteratur:
Dag Kullerud: Hans Nielsen Hauge. 1996
Egil Elseth: Biografien om Hans Nielsen Hauge. 1998
Alfred Hauge: Hans Nielsen Hauge. 1963
Jacob B. Bull: Hans Nielsen Hauge. 1908
Sverre Norborg: Hans Nielsen Hauge. 1966

Artikkel - info 
Sist endret 05.01.2010 Terje Bautz
Opprettet 14.05.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut