Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Hva vet vi om Hans Strøm?
Hans Pedersen Strøm ble født i Borgund på Sunnmøre i 1726. Faren, Peder Strøm hørte til en gruppe pietistiske prester som kalte seg "Syvstjernen". Moren var prestedatteren Gunhild Susanna Hagerup. Hans hadde en tvillingbror Ole, en yngre bror Jens Henrik (som senere skulle bli far til Hanna Winsnes) og søsteren Aarsille (hun døde 24 år gammel i sin fjerde barselseng).


Av Hilde Diesen

Hans Strøm viste tidlig tegneferdigheter, men han var svak i de teoretiske fagene. Faren hadde planene klare; han ønsket at Ole skulle studere medisin i Tyskland og at Hans skulle inn på malerakademiet i København. Imidlertid døde faren før det kom så langt og guttene ble sendt til den danske hovedstaden for å studere teologi.

Tilbake i Norge fikk Hans Strøm stilling som kapellan hos presten i Borgund. Inspirert av Erich Pontoppidans store naturhistoriske verk, der han selv hadde bidratt med en tegning av sjøormen, startet Strøm sine vitenskaplige studier. Det førte til en omfattende beskrivelse av Sunnmøre, et foregangsarbeide som vakte stor oppmerksomhet i vitenskapelige kretser, langt utover Norges grenser. I 1764 døde sognepresten i Volda og Strøm arvet både embetet, hustruen og sønnen Christian. Helene Dorothea Grave og Hans Strøm fikk også barn sammen, men de døde som små.

Da den lille familien kom til Haug prestegård i Eiker i 1779, var Hans Strøm en navngjeten professor som brevvekslet med mange av tidens store vitenskapsmenn. I Eiker fortsatte han forskningen, ble medlem av flere vitenskapelige selskap, ble utnevnt til doktor i teologi og utga en rekke bøker og artikler, både innen vitenskap og religion. Takket være ham fikk Eiker sin "bygdebok" i 1784, der mineraler, planter, folk og fe, mat og hus er blitt registrert og beskrevet.

Sammen med yngstebroren, Jens Henrik som var borgermester på Bragernes i Drammen, ivret han for skoler, opplysning og et eget norsk universitet. Hans Strøm testamenterte sin store boksamling på rundt 2000 bøker til den Deichmanske stiftelse like før han døde på Haug prestegård i 1797.


Kilder:
Eiker Historielag. Årbok 1971. Hans Strøm(1726-1797) side 9-41.
Apelseth, Arne: Hans Strøm(1926-1797)Ein kommentert bibliografi. 1995
Diesen, Hilde: Hanna Winsnes. Dagsverk og nattetanker. 2000

Litteratur:
Strøm, Hans: Physisk-Økonomisk Beskrivelse over Eger-Præstegiæld. 1784 (faksimileutgave 1980.)
Eiker Historielag. Årbok 1971. Hans Strøm(1726-1797) side 9-41.
Præstegården på landet. Noveller av Hanna Winsnes. Redigert og illustrert av Hilde Diesen.
Apelseth, Arne: Hans Strøm(1926-1797)Ein kommentert bibliografi. 1995
Diesen, Hilde: Hanna Winsnes. Dagsverk og nattetanker. 2000

Artikkel - info 
Sist endret 06.09.2011 Terje Bautz
Opprettet 30.04.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut