Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Motstandsmannen Finn Pettersen og hans innsats i den ulovlige pressen under krigen
Den 12. oktober 1942 sendte den øverste nazistiske lederen i Norge, Josef Terboven, ut en streng advarsel til det norske folk. Her het det blant annet at: «Den som driver propaganda for en fiendestat eller som framstiller, skaffer seg, eller utbreder meddelelser eller andre ting som skader tyske interesser (...) straffes med døden».


Av Christopher Hals Gylseth

Dette betød at det var livsfarlig å lage eller spre ulovlige aviser. I krigsårene ble mellom 3000 og 4000 nordmenn arrestert for å ha bidratt til avisutgivelser. Mellom 100 og 200 ble drept. Likevel ble det trykt millioner av aviseksemplarer. En av de som bidro sterkest til dette var Finn Pettersen fra Drammen.

Finn ble født i 1921 og vokste opp i politisk bevisst familie. Han kom tidlig med i arbeiderbevegelsen. Etter hvert som han tydelig så hva nazismen sto for, blant annet ved den spanske borgerkrigen i 1936, ble han stadig mer politisk radikal. I 1940, da krigen kom til Norge, var han blitt kommunist. Han kom med i den kommunistiske motstandsbevegelsen. Kommunistene var tidlig innstilt på å gjøre aktiv motstand mot okkupasjonsmakten, med mye væpnet sabotasje, og kom i alvorlig konflikt med resten av motstandsbevegelsen. Når det gjaldt illegale aviser, var det større enighet. Myndighetene hadde nedlagt alle nazi-kritiske aviser, og beslaglagt folks radioer. Okkupasjonsmakten ville styre all informasjon. Finn Pettersen og vennene hans, blant dem motstandsmennene Ivar Lie og Arne Gustavsen, var ikke enige i dette. De bestemte seg for å gjøre noe.

Tidlig under krigen fantes det bare noen helt enkle illegale aviser i Norge. De var egentlig ikke ordentlige aviser,

Artikkel - info 
Sist endret 07.03.2012 Terje Bautz
Opprettet 02.04.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut