Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Gammel gruvedrift i Sandsvær
Da Helga og Jakob fant sølvet i 1623 startet det store sølveventyret på Kongsberg. Men gruvedrift hadde det vært i dette distriktet lenge før det.Av Olav Såtvedt

I et dokument fra 1490 kan vi lese den første sikre omtalen av norsk gruvedrift. I dette brevet fra Hans, kongen av Danmark og Norge, til den danske adelsmannen Henrik Krummedike og presten Johan Pålsøn i Oslo fikk de to siste tillatelse til å drive «Kronens kobberverk i Sandsvær». Anlegget lå ikke så langt fra det stedet der Sølvverket seinere ble anlagt. Gruva ble kalt «Verlohrner Sohn» som betyr «Den fortapte sønn». Det kan komme av at den opprinnelige gode malmen forsvant etter en stund. Det var drift i denne gruva i noen korte perioder gjennom nesten tre hundre år fram til 1772. Vannet i gruva er grønnfarget, og dette viser at det har høyt kobberinnhold. Elva fra Meheia til Lågen heter Kobberbergselva etter dette verket.

Ved den en gang så mektige Labro-fossen i Sandsvær, ble det anlagt en gruve etter at det ble funnet litt dårlig sølvmalm der i 1537. Denne fossen ligger omtrent fem kilometer sør for det som i dag er Kongsberg. Driften var ikke lønnsom, slik at den ble lagt ned etter få år, men den kom likevel i gang igjen tidlig på 1600-tallet. Gruva lå i nærheten av en sag som ble drevet av vannet fra fossen. Saga ble kalt Hytte sag, og det betyr nok at det har vært smeltehytte der. Da sølvfunnet ble gjort av Helga Verp og Jakob Grosvold i 1623, ble arbeiderne snart beordret til å arbeide ved den nye gruva lenger opp i åsen.

Også fra gruver på Eiker kom det arbeidere til det nye sølvverket. Kristian 4. hadde besøkt gården Sem i 1602 for å se på mulighetene. Han ble fornøyd og la flere viktige gårder inn under dette bergverket som ble kalt «Egersberg». Han fikk bygd pukkverk og smeltehytte. Men gruvene i Vestfossen gikk dårlig, og kongen leide dem bort etter få år. Det ble på ny lett etter metaller i Eiker-skogene i 1620. Smeltehytta ved Vestfossen sto i fare for å bli nedlagt da det nye sølvfunnet ble gjort i Sandsvær. Malmen ble fraktet fra sølvgruvene til denne smeltehytta i Vestfossen inntil en ny smeltehytte ble bygd på Kongsberg.

Artikkel - info 
Sist endret 04.09.2008 Terje Bautz
Opprettet 01.03.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut