Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Hans Christian Heg fra Lier som ble oberst i den amerikanske borgerkrigen.
Hans Christian Heg ble født på gården Hegg i Lier 21. desember 1829. Faren het Even Hansson Heg og var fra Rygge i Østfold. Mora, Sigrid Olsdatter Kallerud var numedøl fra Flesberg. De to traff hverandre i Drammen og giftet seg i 1827. Etter en kort tid som gårdsbestyrere, kjøpte de gården Hegg. Det var en liten gård og i tillegg til jordbruket drev de to gjestegiveri og landhandel.Av Nils Johan Rønniksen

Gårdshusene lå på Heggtoppen. Hovedhuset, gjestegiverbygningen, er i våre dager flyttet til Lier Bygdetun.
Hans Christian var elev ved Vivelstad skole så lenge de bodde i Lier.

Even og Sigrid hadde venner som hadde utvandret til Amerika. Fra vennene fikk de høre om de store mulighetene det var der borte. Etter sikkert å ha tenkt seg om både en og to ganger, bestemte de seg for å forlate Norge og satse på en framtid ”over der”.

De solgte Hegg-gården og 17. mai 1840 forlot de Drammen på seilskuta ”Emilie”. De dro om Gøteborg for å kjøpe med seg jern som de aktet å selge for en god pris i Oberst HegAmerika. Det var en blanding av drammensere, vossinger og telemarkinger som delte plass på skuta. Elleve uker tok reisa over Atlanterhavet, så de var framme i New York først ut på høsten.

Jernet ble solgt med god fortjeneste. De aktet seg til det norske settlementet i Muskego, Wisconsin. Det lå like sør for bye Milwaukee og vest for Michigan-sjøen. Reisen gikk via Albany og Buffalo over de store sjøene til Milwaukee.

Første hjemmet for foreldre og fire barn, var en jordhytte gravd inn i en indiansk gravhaug. Men Heg-familien hadde, i motsetning til mange andre innvandrere, penger. For pengene fra gårdssalget i Lier kjøpte de en større farm på stedet og slo seg til der. Med hardt arbeid fikk de reist bygninger og skaffet seg et solid utkomme og et bedre liv. Men mor Sigrid døde fra mann og barn allerede i 1842. Even satt igjen som enkemann med 4 mindreårige barn. Hans Christian var da 12 år gammel.

Even Hegs farm ble et senter for norsk innvandring til Amerika. Stadig nye og store flokker med nordmenn kom over havet og la reisen om Evens farm. Der visste de at de fikk praktisk hjelp til å etablere seg som settlere. Evens låve ble det rene innvandrerhotellet, der ble det holdt søndagsskole og andakter. Den første norskspråklige avisa i Amerika, ”Nordlyset”, ble trykt der. Hans Christian var en gløgg kar og ble raskt en moden ung mann i et slikt givende miljø. Han ble veiviser for de mange norske som kom og viste veien til nye norske settlement i Jefferson Prairie, Rock Prairie og Koshkonong.

Høsten 1848 ble det funnet gull ved Suters Mill i nærheten av Sacramento, California. Ryktet om gullfunnet spredte seg raskt. Allerede i mars måned 1849 dro Hans Christian og noen kamerater tvers over det amerikanske kontinentet til California for å grave gull. Hans Christian var da 20 år gammel. Han ble der borte i to år og la seg opp et par tusen dollar, en stor pengesum den gang. I august 1850 fikk han brev hjemmefra Muskego om at faren var død. Han reiste straks hjem for å se til farmen og de yngre søsknene sine.

1851 giftet han seg med Gunhild Einang som hadde kommet over med sine foreldre i 1843.

Hans Christian slo seg på politikken, ble valgt til kommunale verv og endte opp med å bli valgt til direktør for fengselsvesenet i Wisconsin. Han var den første nordmann som ble valgt til et statsembede i De forente stater. Alle regnet med at han ville bli gjenvalgt i 1861 da valgperioden gikk ut.

Da brøt borgerkrigen ut, Nordstatene mot Sydstatene. Det ble et blodig oppgjør mellom brødre i det samme landet. Det var uenighet om tollspørsmål og slaveriet i sør som utløste borgerkrigen.

President Abraham Lincoln appellerte til folket om å samle seg under fanene og gå mot ”rebellene” i sør. Fem tusen norske innvandrere meldte seg frivillig. Hans Christian tok initiativet til å danne et rent norsk regiment, 15. Wisconsin. Til dette regimentet meldte seg 851 mann. De ble delt i 10 kompanier og Hans Christian ble utnevnt til oberst og regimentets sjef.

Seinhøstes 1861 kjempet 15. Wisconsin i sitt første slag ved Union City, Tennessee. Der tok de 46 fanger fra et Alabama-regiment uten å ha egne tap.

Regimentsmerke_oberst Heg15. Wiconsins videre innsats i borgerkrigen var framrykkingen sørover gjennom Mississippidalen under stadige kamper og store slag. Mot slutten av borgerkrigen var regimentet med i den beryktete marsjen mot havet. Nordstatshæren fòr brutalt fram i sør og høstet hat og forbitrelse som det tok mange tiår å lege. Men denne delen av krigen fikk ikke Hans Christian være med på. Han ble dødelig såret 19. desember 1863 i slaget ved Chickamauga. (Idiansk: ”Dødens vann”). Han døde dagen etter under store lidelser i et feltlasarett. Ved Chickamauga sto 120 000 mann mot hverandre, 40 000 ble drept. 15. Wisconsin led store tap. Av regimentets opprinnelige 851 mann, kunne bare 70 stille på oppstilling etter slaget. Nesten alle offiserene var drept, såret eller tatt til fange.

Alt i alt deltok 15. Wisconsin i 26 større slag og i utallige mindre kamper. Borgerkrigen var en fryktelig påkjenning for befolkningen i De forente stater. Unionshæren mistet 360 000 i døde, Konføderasjonen i sør 258 000, til sammen 618 000 mann. Titusener ble invalider og mange mistet sine forsørgere og måtte klare seg som best de kunne.

Minnet om oberst Heg og hans regiment lever videre. Utenfor statskapitolet i Madison er det reist en statue av han. En replika ble reist ved Lier kommunelokale 1925. På slagmarken ved Chickamauga finnes 15. Wisconsins minnesmerke.

Hegg skole i Lierbyen har ved flere anledninger markert oberstens og regimentets minne i samarbeid med Den amerikanske skolen i Bærum.

Artikkel - info 
Sist endret 24.01.2013 Terje Bautz
Opprettet 30.01.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut