Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Nore stavkirke
Nore stavkirke, Fotograf: RiksantikvarenNore stavkirke ligger i Numedal. Ut fra årringsanalyse kan den dateres tilbake til 1167.Kirken har en meget interessant bygningshistorie og har fortsatt bevart mange originaledeler. Kirken har senere blitt utvidet og ombygd i flere omganger. Nytt kor ble reist i 1683 og de første korsarmene ble erstattet med nye i laftet tømmer på begynnelsenav 1700-tallet.

Det ble bygget et sakristi på korets nordre side. Allerede på 1700-tallet ble kirkenkledd med stående bordkledning på flere vegger. Ny takrytter ble bygd i 1730. Kirkenhar utskårede dekorasjoner med bladranker og dyreornamentikk. Interiøret er pregetav etterreformatorisk inventar og fra ombyggingen på 1600- og 1700- tallet. Kirkensmalte dekor er også fra denne tiden.

Hva er gjort?
Nore stavkirke var den av stavkirkene i Numedal som var i dårligst forfatning. Den har fått hard medfart opp gjennom årene og hadde store råteskader.Takrytteren har nå fått ny understøttelse ved at to ny bjelker ble lagt inn på loftet på mellomstavene. Stavenes fundamenter er kontrollert og utbedret. I nedre deler av kirken har det blitt lagt inn nye sviller i nordsiden av skipet. Dette var nødvendig fordide originale svillene var svært råteskadet og ble fjernet på 1960-tallet.I søndre korsarm ble veggplankene i gavlen demontert slik at toppsvillene kunneutbedres. Samtidig ble de nye bjelkene til takrytteren tatt inn på loftet denne veien.Konservering av malt veggdekor i korsarmene er utført, men det gjenstår ytterligerearbeid. Stavlegjere manglet i søndre del av skipet og nye ble tilpasset. FlereRiksantikvarenFotograf: Terje Bautz stavlegjereer skadet, men utskiftning ville føre til tap av originale bygningsdeler fra middelalderen.Skadete deler er derfor beholdt flere steder i konstruksjonen. Riksantikvarenmener tilstrekkelig inngrep er gjort for å sikre kirka for ettertiden. Jevnlig ettersyn og overvåking av kirken er nødvendig.Alt arbeidet krever en forsiktig og analytisk tilnærming slik at unødige skader ikkeoppstår. Målet er å ta vare på mest mulig av de originale delene. Håndverkere som har erfaring fra arbeid med tømmerhus fra middelalderen og andre bygningsvernprosjekterdeltar i arbeidet. Håndverkerne kommer fra Telemark, Numedal og Kongsberg. Lokale håndverkere har fått ny kunnskap og erfaring gjennom arbeidet på stavkirkene i Numedal. Byggherre er Fortidsminneforeningen som eier kirken, mens Riksantikvaren finansiererarbeidet og er antikvarisk ansvarlig.Arbeidet dokumenteres underveis med fotografier og rapporter. Det er foretattsupplerende oppmåling og dokumentasjon. Materialer og verktøyspor er undersøkt iUvdal og Nore stavkirker for å finne ut mer om hvordan stavkirkene ble bygd.En utstilling om stavkirken og Stavkirkeprogrammet har vært på rundtur i Nore ogUvdal kommune. Utstillingen kan bestilles fra Riksantikvaren.

Artikkel - info 
Sist endret 08.09.2008 Terje Bautz
Opprettet 28.03.2007 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut