Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Stavkirker i Buskerud
Hele fem av Norges 29 stavkirker fra middelalderen ligger i Buskerud. Ombygginger gjennom snart 1000 år gjør at de kirkene vi ser her i dag likner lite på de kirkene de tidligste kristne gikk til gudstjeneste i.


Av Marie Olaussen

I Buskerud har vi i dag fem stavkirker, Uvdal, Nore, Rollag og Flesberg i Numedal og Torpo i Hallingdal. I tillegg har det vært stavkirker i Ål, Gol, Nes og Flå i Hallingdal, samt på Veggli i Numedal.

I 1978 var det arkeologiske undersøkelser ved Uvdal stavkirke. Spor etter en enda eldre bygning ble oppdaget under stavkirken. I et stolpehull fant arkeologene en samling mynter som siden ble datert til tiden mellom 1100 og 1130. Myntenes alder gjør at forskerne tror denne yngre kirken er bygget tidlig på 1100-tallet, mens Uvdal kirke er bygget sent i samme århundre. Menneskene som bodde i Uvdal på 1100-tallet hadde en annerledes kirke enn den vi kan se i dag. Gjentatte utbygginger, både i og etter middelalderen har endret kirken. Dessuten har folk som har bodd i bygda satt sitt preg på kirken opp gjennom århundrene. Innvendig har kirkens vegger blitt dekorert med kunstferdig malerier på 1600-tallet.

I Nore stavkirke finnes det runeristninger som har blitt datert til ca. år 1200, blant annet kan man lese ordene ?Unn du meg alt godt?. Etter at disse runene ble ristet, har kirken blitt ombygd mange ganger. Likevel kan vi fortsatt finne gjenstander fra middelalderen inne i kirken. En døpefont av kleberstein og et røkelseskar av metall har gjort tjeneste i kirken i mange hundre år.

Steinkors utenfor Rollag stavkirkeFotograf: Bjørn JohnsenCopyright: Hvor gammel Rollag stavkirke er, er det ingen som har funnet ut. Første gang kirken nevnes i et dokument er i 1358, men den er nok atskillig eldre enn det. Jens Nilssøn betegner kirken som "meget liten" i sine visitasbøker fra 1598. Når kirken i dag ikke ser spesielt liten ut i dag, er det fordi den er bygget ut flere ganger. Vi vet at kirken fikk en ansiktsløftning i 1670, og senere i 1690 og i 1760. Etter det har kirken sett mer eller mindre lik ut. Utenfor kirken, på kirkegården, står det et steinkors fra 1300-tallet og et hjulkors av kleberstein.

Bildet: Steinkors utenfor Rollag stavkirke. Fotograf: Bjørn Johnsen

I Flesberg stavkirke er det kun vestfløyen i den korsformede kirken som opprinnelig er fra 1200-tallet. Dateringen av kirken er noe usikker, men stilen på utskjæringene på en portal i kirken gjør at forskerne tror at kirken ble bygget rundt 1200 eller i tiden like etter. Et maleri fra 1701 viser Flesberg stavkirke, og den eldste bevarte avbildningen av en norsk stavkirke. På bildet har kirken svalgang, hevet midtrom og et middelaldersk takverk som ble revet i 1735.

Trærne som utgjorde materialene til Torpo stavkirke ble hugget i 1192. Det viser såkalte dendrokronologiske undersøkelser. Historikerne tror derfor at kirken er bygget i tiden etter dette. Vi vet hvem som bygde kirken. I alt elleve runeristninger gir oss muligens navnet på byggmesteren og hans håndverkere eller medhjelpere. "Torolf gjorde denne kirke. Åsgrim, Håkon, Erling, Pål, Eindride, Sjønde, Toralf. Tore ristet, Olav". Svalgangen ble revet i 1686. I 1880 bestemte bygdefolket seg for å bygge en ny kirke, og planla å rive den gamle. Stavkirken ble reddet fra ødeleggelsene, men koret var dessverre allerede revet. Slik kirken står i dag, er den et godt eksempel på stavkirkens opprinnelige særtrekk, med hevet midtrom.

Kirken var blitt altfor trang og svært falleferdig. Allerede i 1864 hadde kirkeklokkene falt ned og knust. Det var ikke penger til restaurering, så folket i Gol ble i 1881 enige om at det måtte bygges en ny, langt større kirke i bygda. Det endte med at Fortidsminneforeningen kjøpte kirken, og kjørte den til kongsgården på Bygdø, der kongen av Norge og Sverige, Oscar II, bodde når han var i Norge. Der ble den satt sammen igjen, og sto ferdig i 1885. Kirken og resten av "Oscar IIs samlinger" ble i 1907 slått sammen med Norsk Folkemuseum. Gol kirke ble ikke bare flyttet og gjenoppbygd. Den ble også restaurert, noe som førte til at vi i dag bare kan kalle midtskipet og deler av vestportalen opprinnelig. Forbildet for restaureringen ble Borgund stavkirke i Lærdal i Sogn. Første gang Gol kirke blir nevnt i skriftlige kilder er i 1309, men prøver at treverket viser at materialene er laget av trær felt en gang etter 1157. Historikerne tror kirken ble bygget rundt år 1200. En kopi av Gol stavkirke ble bygget i Gol sentrum i 1994.


Kilder:
Anker, Peter: Stavkirkene, deres egenart og historie. Oslo 1997
Storsletten, Ola: En av i tre. De norske stavkirkene. Oslo 1993
Dæhlin, Erik O.: Stavkirkene våre. Oslo 1963

Artikkel - info 
Sist endret 08.09.2008 Terje Bautz
Opprettet 01.03.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut