Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Dram, Ezechiel von

Johan Diderich von Dram, Drammens ledende maler rundt midten av 1700-tallet, hadde en yngre bror, Ezechiel von Dram som vi vet ble døpt 6.11.1730. Mens Johan overtok farens verksted og rimeligvis også kundene, var Ezechiel forutseende nok til å etablere seg et annet sted. Antagelig var Christopher von Dram som i 1754 ble medlem av mesterlauget i Bergen en bror.I 1750-årene befant Ezechiel seg i Tønsberg, og i 1761, da sønnen ble døpt, befant Ezechiel seg i Kragerø. Dynastiet skjøt nye knopper, og Ezechiels sønn ble døpt Johan!Av Einar Sørensen

Da Johan fikk malerarbeidet i Kongsberg kirke som entreprise, kalte han i 1761 til seg broren for å assistere i arbeidet. Ezechiel flyttet til bergstaden og grunnla eget verksted med svenner her. Det er ikke kjent hvor lenge hans verksted eksisterte i Kongsberg, og det er ikke mulig å påvise hva han kan ha utført i kirken. Her finnes masse metervare marmorering og staffering av lister og gesimser, og det er rimelig at flere kunstnere har arbeidet sammen med Eric Gustav Tunmarck (se denne) og hans etterfølger Niels Thaanning (se denne).

-Rollag prekestol Prekestolen i Rollag kirke, signert av Ezechiel von Dram 1763. Foto Einar Sørensen

Klikk på bildet for å se stor utgave

To kjente arbeider er signert av Ezechiel von Dram: Det er prekestolen i Rollag kirke som har innskrift ”Mallet 1763 af E. Dram”. Stolen er svakt tulipanformet og malt i strålende, lyse farger, turkis bakkgrunn med apostlene mot rosa bunn satt inn i gylden kartusjdekor. De røkinnede evangelistene er enkelt malt, nesten som karikaturer, og man kan anta at Ezechiel ikke ble sluppet løs på figurfremstillinger i Kongsberg kirke, men marmoreringen av listverket i flere farger er av samme høye kvalitet som i Kongsberg kirke. Prekestolens dekorative effekt er i hvert fall slående.

2-Veggli altertavle Altertavlen i Veggli stavkirke, signert Ezechiel 1763. Foto Einar Sørensen

Klikk på bildet for å se stor utgave

Altertavlen til Veggli stavkirke (kirke revet 1861) ble malt samme år som prekestolen i Rollag og er signert ”Fecit E. V. Dram”. Tavlen ble overført til den nye kirken, men ikke tatt i bruk som altertavle. Den strikt symmetrisk komponerte nattverdscenen har litt stive figurer som er plassert dukkeaktig rundt bordet. Figurene har en del til felles med broren Johans tilsvarende små figurer i bildefeltet han malte i Kongsberg kirke. Tavlen er meget dekorativ med forgylt listverk, blå bunn der tavlens givere er navngitt i gullskrift og med rødt draperi omkring nattverdscenen. Denne kirkekunsten stråler av fest og lykksalighet, her er ingen dommedagstraumer. Kan hende derfor ble tavlen funnet uegnet til kirkerommet på 1800-tallet.

3-Hedenstad himling-1 4-Hedenstad himling-2

Meget dekorativ marmorering i himlingen i Hedenstad kirke, også med en naiv dekorativ utsmukting av
hus og trær som ligner blåhvit fajansedekor. Er det Ezechiel som har vært på ferde?
Foto Einar Sørensen.
Klikk på bildene for å se større utgaver


Vårt bekjentskap med Ezechiel von Dram to signerte arbeider i buskerudkirker frister til å lete etter arbeider fra ham også andre steder, for eksempel i Vestfold. Det kan være nærliggende å rette oppmerksomheten mot marmoreringsarbeidene på Fossesholm som er signert Tunmarck. Her er også malte tapetscener i en annen stil enn Tunmarcks. Man finner eller marmorering av meget høy kvalitet i himlingen i Hedenstad kirke. Ezechiels virke viser på detaljnivå hvordan et høykostprosjekt som Kongsberg kirke kunne ”smitte” over på andre steder, først og fremst kirkene i nærheten, men også private hjem.

Det var altså plass til hele tre maleverksteder i Drammen – Eiker- Kongsberg - Lier området; kan hende dekket Johan von Dram og Eric Gustav Tunmarck de nedre deler, mens Ezechiel hadde sitt verksted i Kongsberg, men det er ikke kjent hva han utførte før han døde i bergstaden i 1782.

Litteratur:
Norsk kunstnerleksikon, bd. 1, Oslo 1981, s. s. 357-358, 496-497.
Norges kirker. Buskerud, Oslo 1981, s. 337, 357
Norges kirker. Buskerud, 1993, bd 3, reg.

Artikkel - info 
Sist endret 09.01.2012 Terje Bautz
Opprettet 13.09.2010 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut