Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Bøylespenna fra Nes i hallingdal
Bøilespenne fra Nes i Hallingdal
Oldsaker fra Buskerud

I 2010 presenterer den elektroniske historieboka en serie oldsaksfunn fra Buskerud. Etterhvert legges presentasjonene inn bak egen "knapp" i venstre meny på forsiden. Gjenstanden finnes i oldsaksamlingen

Bøilespenne fra Nes i Hallingdal

Fragmentene montert slik de kan ha sett ut.
Klikk bildet for stor utgave

Bøilespenne Ryghillustrasjon

Illustrasjon av liknende bøilespenne
Klikk bildet for stor utgave

Bøylespenne fra Hallingdal
Bøylespenne av sylv, vart i si tid innkjøpt til Oldsak-samlinga i Oslo frå ein sylvsmed på garden Børtnes i Nes. Funnopplysningane er noko mangelfulle, men spenna kan stamme frå eit gravfunn i Hallingdalen. Bøylespenner vart brukt av kvinner i det øvste samfunnslaget i folkevandringstida, 400-550 e.Kr., den siste perioden i eldre jarnalder. Bøylespenna er dekorert med dyreornamentikk, ein ornamentikk som vart utvikla av germanarane i løpet av folkevandringstida (Les meir om dei mest kjente stilartane innan dyreornamentikk - vikingtida sine stilartar-her). Ornamentikken er forma i skarp relieff, og for å skape liv i relieffa er det brukt niello. Niello er eit svart stoff, som smykkesmedane brukte til innleggingar i relieffa og dermed gav dei meir effekt. Sjølve bøyla manglar på Hallingdalsspenna, men har truleg hatt ein liknande bøyle som på typedømet. På bøyla kan det ha vore ein innfatning til ein stein, til dømes ein granat.Bak det eine fragmentet av Hallingdalsspenna er det ei utyda innskrift, som kan likne gamalengelsk.
Klikk bildene for forstørring
Foto: Oldsaksamlingen

Utfyllende artikler: Les om jernalderens stilarter HER
Se flere oldsaksfunn fra Buskerud HER

Artikkel - info 
Sist endret 09.11.2010 Terje Bautz
Opprettet 08.03.2010 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut