Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Halvdan Svarte
Her presenterer vi et utdrag fra Snorres Norske kongesagaer. Sagaen forteller om de første og de siste dagene i Halvdans liv.

Halvdan var årsgammel da faren falt. Åsa, mor hans, reiste straks vest til Agder med ham, slo seg ned der og tok det rike som far hennes hadde hatt. Der vokste Halvdan opp, han ble snart stor og sterk, han var svart i håret, og ble kalt Halvdan Svarte. Da han var atten år gammel, fikk han kongedømme på Agder, like etter reiste han til Vestfold og delte riket der med broren Olav. Samme høst drog han med en hær til Vingulmark mot kong Gandalv, de hadde mang en strid og det var seier på begge sider, men til slutt ble de forlikt ; Halvdan skulle ha halve Vingulmark, slik som Gudrød, far hans hadde hatt før.

Halvdan Svarte Illustrasjon: Geir Helgen Copyright: Etterpå tok kong Halvdan opp på Romerike og la det under seg. Dette fikk kong Sigtrygg greie på, sønn til Øystein ; han holdt til på Hedmark og hadde lagt Romerike under seg. Så gikk kong Sigtrygg med en hær mot kong Halvdan, det ble et stort slag, og Halvdan vant ; men da flukten begynte, traff ei pil kong Sigtrygg under venstre armen, og så falt han der. Nå la Halvdan hele Romerike under seg. En annen sønn til kong Øystein het Øystein, han var kong Sigtryggs bror og konge på Hedmark. Og da Halvdan hadde reist ut til Vestfold igjen, kom kong Øystein med hæren sin ut på Romerike, og la store deler av landet der under seg.

Halvdan Svarte kjørte fra veitsle på Hadeland, og veien falt slik at han kjørte over Randsfjorden. Det var om våren, og solen tinte godt. De kjørte over Røykensviken. Der hadde man brukt å vanne buskapen om vinteren, og det hadde falt møkk på isen som hadde gravd hull etter at tøværet kom. Då da kongen kjørte over der, brast isen under han. Der druknet kong Halvdan og mange folk med ham. Han var da 40 år gammel og hadde vært så åresæl en konge som noen. Så mye holdt alle av ham, at da det kom for en da at han var død, og liket hans ble ført til Ringerike hvor man ville gravlegge ham, så kom det stormenn fra Romerike, Vestfold og Hedmark dit. Alle krevde å få med seg liket for å hauglegge det i sitt fylke, for man ventet å få gode avlinger om man fikk det. Men det endte med et forlik. Liket ble delt i fire deler; hodet ble lagt i haug på Stein i Ringerike, og hver av de andre brakte med seg sin del hjem og haugla den. Alle disse haugene fikk navnet Halvdanshaugene.

HER kan du se video om da Halvdan Svarte gikk gjennom isen på Randsfjorden. Animasjonsfilmen er laget av elever ved Hokksund barneskole.

Artikkel - info 
Sist endret 21.05.2012 Terje Bautz
Opprettet 02.04.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut