Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Førkristne guder i stedsnavn i Buskerud
Nedenfor har vi samlet gamle gårdsnavn i Buskerud som inneholder navn på førkristne guder. Et spørsmålstegn (?) betyr at vi ikke kan være sikre på tolkingen.Av Margit Harsson

Frøy og Frøya
var bror og søster, og begge var guder for fruktbarhet. Frøya var livets og grødens gudinne, mens Frøy var guden som skulle bringe godt år til folk og fe. Navn i Buskerud: Frøyhov og Frøyshov (Frøy og Frøyas hov) i Hole, Frøysåk (Frøys åker) i Gol, Frøtvet (Frøys tveit) i Røyken, Frøvoll (Frøyas voll?) i Sigdal.

Njord var guden for vær og vind, for rikdom og for sjøfolk og jegere. Njord var far til Frøy og Frøya.
Navn i Buskerud: Norderhov (Njords hov) i Ringerike.

Odin var hovedguden i norrøn mytologi og den klokeste av alle. Han var allfader og sentrum i gudefamilien. Odin var krigerguden og gud for visdom som runekunnskap og skaldskap. Harald Hårfagre dyrket Odin, noe som er naturlig med tanke på at Harald var den store krigerkongen.
Navn i Buskerud: Onsaker (Odins åker) i Hole.

Tor var Odins sønn og en av hovedgudene i vikingtida. Han rådde for været, for regn og lyn og torden. Når det var tordenvær, var Tor ute og kjørte med vogna si. Navnet Torshov forekommer flere steder på Østlandet og forteller om en «populær» gud.
Navn i Buskerud: Torshov (nå forsvunnet) i Sigdal.

Ull, også kalt Ullin, var en av de norrøne hovedgudene. Han var krigersk, flink bueskytter og skiløper. Ull var, i likhet med Frøy og Frøya, også fruktbarhetsgud, og det er flere stedsnavn som viser at han var særlig populær på Østlandet.
Navn i Buskerud: Ullern (ulls eng) i Hole og Øvre Eiker, Ulland/Ulleland (Ulls land) i Flesberg og Øvre Eiker, Ullerål (Ulls tempel?) i Norderhov, Ullsåk (Ulls åker) i Hemsedal.

Til slutt skal nevnes ordet dis "gudinne" brukt i førkristen tid. Disene, f.eks. gudinner som Frøya, ble dyrket ved diseblot der kvinner deltok. Gårdsnavnet Disen (disenes eng) forekommer flere steder på Østlandet, og i Buskerud er en gammel gård i Modum kalt Disen. I tillegg er navnet «Disærøysen» brukt i et brev fra 1301 i Krødsherad.

Artikkel - info 
Sist endret 04.09.2008 Terje Bautz
Opprettet 19.02.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut