Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Fra bergverk til håndverk
Da bergverket på Kongsberg måtte legges ned i 1805, åpnet det seg en ny verden for en del av guttene som hadde arbeidet ved verket. Etter en båtreise til København ventet en ny tilværelse som håndverkerlærling.


Av Olav Såtvedt

I februar 1801 gikk det en skrivekyndig mann rundt om i Kongsberg og skrev ned alle de som bodde i byen; hva de het, hvor gamle de var og hva de levde av, ­ slik det også alle andre bebodde steder trasket skrivekarer fra hus til hytte, fra gård til plass på denne tida dette året. Resultatet ble folketellingen 1801 som er en mye brukt kilde for de som studerer historie. Da denne mannen nådde Tislegårdgata og kunne notere hus «No. 1270», fikk han disse opplysningene:

Niels Pedersen-Figenbom Husbonde 41 1.te g. gifte Bergarbeider
Lovise Friederiksdatter Konen 35 1.te g. gifte
Friedrik Nielsen Sønn 13 Berganfarende
Peder Nielsen Sønn 2
Amund Olsen Strand Fader og moderløs 10 Berganfarende
Gulbrand Olsen Strand Fader og moderløs 8

Vi skal se litt nærmere på denne Amund Strand som er nevnt i lista. Han var altså i arbeid alt da han var 10 år. Han må være født rundt 1791. Han og broren Gulbrand var blitt foreldreløse, men de hadde fått kommet i huset til bergarbeideren Nils P. Figenbom. Kanskje var de slektninger .

Grunnen til at akkurat Amund blir trukket fram her, er at det skjedde en brå forandring i livet hans noen få år seinere. Denne forandringen skyldtes at Sølvverket fra omkring 1770 hadde slitt med stadig større økonomiske problemer. Til slutt var det ingen vei utenom for myndighetene: Sølvverket ble lagt ned i 1805. Det kom i gang igjen omtrent ti år seinere, men det hjalp ikke Amund ved nedleggelsen. Hva skulle han og alle da andre oppsagte arbeiderne leve av?

På det meste hadde verket i 1770 hatt over 4000 arbeidere. Mot 1805 avtok tallet gradvis, men det var fortsatt mange i arbeid da meldingen om nedleggelsen kom. I 1799 ble det bestemt at sønner av sølvverksarbeidere kunne settes i lære hos håndverkere når de var 12 år. Det viste seg at håndverksmesterne i København gjerne ville ta gutter fra Kongsberg i lære.

I juli 1806 ble 72 gutter sendt fra til Kristiania og derfra med skip til København. Blant disse 72 var Amund. Hvordan gikk det med ham videre? Kildene forteller at han ble satt i skredderlære og skulle være lærling i fem år. Men mesteren hans ble satt i fengsel, slik at Amund måtte få en ny plass. Trolig var ikke skredderyrket det rette for Amund, han brøt av læren og gikk til sjøs. I juni 1812 fikk han utbetalt 20 riksdaler som bevis på at han var utlært sjømann. Det var vel ikke dette livsløpet han tenkte seg da han som smågutt for første gangen «anfarte» ved gruva, men kanskje var Amund likevel blant de heldige .

Mange av guttene som ble sendt til København fikk en vond skjebne. Noen var bare 11-12 år gamle da de forlot Kongsberg og savnet nok familie og venner. Bare 15 av de 72 guttene som skulle bli skreddere, fullførte læretida. Noen rømte eller ble jagd fra læren, enten fordi de var dovne eller fordi de var uærlige, andre måtte slutte på grunn av svak helse.

Kilder:
Folketellingen av 1801
Olav Såtvedt: Sølvberget. Gyldendal 1992
Kristian Moen: OBS! Sikre Dem billig hjelp ­ drengebørn kan erholdes fra
Bergstaden Kongsberg. Langs Lågen 1983, s. 62-64.

Artikkel - info 
Sist endret 07.03.2012 Terje Bautz
Opprettet 29.03.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut