Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
De nye sakkerhusene
Etter store sølvfunn i slutten av 1820-åra var det lenge gode tider, og Sølvverket kunne bruke store ressurser til bl.a. byggevirksomhet.


Av Jørn Jensen

I 1860-åra begynte planlegging av et stort sentralt anlegg med bl.a. sakkerhus ved Christian 7. stoll (gruvegang). Planering og oppføring av grunnmurer ble gjort i 1867. Arkitekt Georg Andreas Bull ble engasjert i 1868. Han arbeidet som stadskonduktør (byplansjef) i Christiania, og hadde tegnet bl.a. Vestbanen og Østbanen.

De nye sakkerhusene skulle bestå av i alt tre bygninger: Østre og Vestre bergstue og Mellombygningen. De var bygd rundt et tun, med de to bergstuene lagt speilvendt tvers overfor hverandre, med Mellombygningen på tvers i den øvre enden. Østre bergstue ble tømret opp i 1868, innredet med piper, skorsteiner, brannmurer og noe himlinger og golv neste år. Innredningen var ferdig i 1871, og ved årsskiftet 1871-1872 sto huset ferdig til innflytting.

Vestre bergstue ble reist i 1869, og Mellombygningen, som nå ble kalt Kontorbygningen, i 1873. Hele anlegget var ferdig i 1874. Det finnes detaljerte lister over materialforbruk, og også hvilke farger som ble valgt. Hvem som utførte arbeidene er også kjent. Noen endringer ble gjort i forhold til Bulls tegninger. Husene ble stående med synlige tømmervegger, ikke panelt som planen opprinnelig var. De var også tenkt tekt med skifer, og ikke med teglstein. Sakkerhusene har elementer fra sveitserstilen: åpne verandaer foran inngangene, arker og stort taktutstikk med profilerte åser og sperrer. De høye vinduene med småruter og de okerfargete tømmerveggene gir bygningene sin spesielle karakter.

Artikkel - info 
Sist endret 07.03.2012 Terje Bautz
Opprettet 26.03.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut