Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Thrane-furua
Det er ikke mange trær her i landet som har fått sitt eget navn. Men så er også Thrane-furua direkte knyttet til en av Marcua Thranes taler til arbeiderne på Kongsberg.


Av Olav Såtvedt

Oppe i åsen like utenfor Kongsberg sentrum, ikke langt fra E 134 mot Eiker og Drammen, står et bredkronet furutre og klorer seg fast til en kantet fjellknaus som kalles "Muttern". Det frøet som i sin tid tok til å spire der oppe i det skrinne jordsmonnet, ønsket seg nok en frodigere vekst. Ikke så mye mer enn et par mannshøyder har treet nådd etter at det for et par hundrer år siden sendte sine første rottråder ut etter næring. Likevel har treet en verdighet som få andre av trærne i nabolaget. Det skyldes nok ikke minst at det har et navn: Thrane-furua. Der oppe ved knausen skal Marcus Thrane ha holdt tale til arbeiderne ved et av sine besøk på Kongsberg. Det het seg at han sa farvel til en stor skare som hadde fulgt ham på veien ut av byen på sin vei tilbake til Drammen. Arbeiderne sto trolig i skråningen ned mot Kjærlighetsstien. Denne var en del av den gamle veien mellom Kongsberg og Drammen den som ble anlagt som landets første kjørevei like etter sølvfunnet i 1623.

Kanskje var det dette besøket som lokalavisa Kongsberg Adresse viste til 7. 11. 1849. Artikkelen begynner med ordene «I Løverdags var her nogen Rørelse» og fortsetter med å fortelle at Arbeiderforeningens medlemmer var pyntet som til høytid. De skyndte seg ned til Våpenfabrikken hvor et stort lokale var gjort i stand til møtet. Foruten 5-600 medlemmer av Arbeiderforeningen møtte også flere fra andre samfunnslag for å høre Thranes foredrag. Han talte blant annet om alminnelig stemmerett, nedsettelse av korntollen, forbedring av skolevesenet og forandring i lovene om husmannsvesenet.
Marcus Thrane fikk i 1850 en spesiell gave fra Kongsberg Arbeiderforening som han hadde stiftet året før. Gaven var en såkalt "postførerverge M/1846" som ble produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk til bruk for norske landpostbud om de hadde behov for å forsvare seg. Våpenet var en kombinert dolk- og dobbeltløpet pistol og ble produsert i et antall av 152 stykker. Det har inskripsjonen «Ærindring fra Kongsberg Arbeiderforening til Marcus Thrane». Det er ikke kjent hvordan den er kommet ut fra Kongsberg Våpenfabrikk. Pistolen har nok vært ment som et forsvarsvåpen for Marcus Thrane og sier vil litt om hvordan arbeiderne på Kongsberg oppfattet situasjonen den gangen. Den finnes nå i Kongsberg Våpenfabrikks bedriftsmuseum som nå ligger ved Norsk Bergverksmuseum.

Artikkel - info 
Sist endret 07.03.2012 Terje Bautz
Opprettet 26.03.2006 Bjørn Svendsen
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut