Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Christian Skredsvig.
De fleste at oss har nok hørt om Askeladden. Kanskje ikke like mange har hørt om Askeladden blant gullaldermalerne. Den Askeladden het Christian Skredsvig.


Av Anna-Brita Bakken


Seljefløyten

Skredsvig blei født på Geithus i Modum kommune i 1854. Han døde i Eggedal i Sgdal kommune i 1924.

Dette maleriet er malt av Christian Skredsvig i 1889. Det heter Gutten med seljefløyta.

Størrelsen på maleriet er 79 x 120 cm. Det henger i Nasjonalmuseet i Oslo.Hvorfor er Christian Skredsvig kalt for Askeladden blant gullaldermalerne? Eventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe skapte på en måte Askeladden. Han var yngst av tre brødre og ingen forventa seg noe særlig av han. Men vi veit at Askeladden vant det han ønska seg mest, nemlig prinsessa og halve kongeriket. Chrstian Skredsvig vant også, om ikke rikdom i form av prinsesse, eiendommer og penger. Han vant ære, beundring og respekt for sin skaperevne, med flotte kunstskatter, og for sitt forfatterskap. Christian var nemlig også forfatter, men her skal vi se litt nærmere på kunstmaleren.

Christian Skredsvig vokste opp i et enkelt hjem på småbruket Tomta, som hørte til storgården Skredsvig (det var sånn han fikk etternavnet). Christian hadde tre eldre søsken og fem yngre. Faren var møller og tjente så vidt nok til at alle fikk mat hver dag. På den tida var det vanlig at mødre var hjemme og tok seg av hus og barn, og Christians mor likte å synge med barna og foretelle dem gode historier. Christians foreldre hadde lite med penger, og det var ikke snakk om at Christian og søsknene hans kunne få gå på skole utover omgangsskolen. Omgangsskolen kan sammenlignes med det vi i dag kaller grunnskolen. Han begynte å jobbe i mølla sammen med faren allerede som 11-åring. Han tålte ikke støvet fra mjølet så godt, så han slapp å arbeide i mølla da han fylte15.år

Christian var skoleflink. Han kunne lese før han begynte på skolen, og han var veldig flink til å tegne. Han tegna alt han så, og han fant mange motiver ute i naturen. Det var også i hjemtraktene han møtte en riktig kunstmaler, og historien forteller at det antakelig var en maler ved navn Andreas Disen (også oppvokst på Modum). Dette møtet åpnet Christians øyne for malekunst, for lys og skygge og for alle ulike fargene som finnes i naturen.

Som 15-åring reiste han til Christiania for å jobbe som krambu-gutt. Men Cristian var heldig og fikk lære seg malekunsten inne i hovedstaden. Han kjente en rik mann på Modum Bad på Vikersund. Han het dr Heinrich A. Thaulow. Thaulow hjalp han med penger og til å få kontakt med kunstnere, slik at han kunne lære å tegne og male. I hovedstaden blei Christian betrakta som en ”uvitende bondegutt”, slik at han måtte lære seg mye og mangt, blant annet dannelse. Han lærte å lukke dører, hvordan han skulle å gå over et gulv og å hilse. Dette var starten på et eventyr.

Christian fikk mange male-lærere. Han fikk friplass ved J.F. Eckersbergs malerskole i Christiania, og han studerte ved Den kongelige norske Tegneskole (fra 1869-70). Ved København kunstakademi (1871-74) var han igjen heldig og fikk friplass. Han studerte også i Paris (fra 1874-75). Samtidig med studiene øvde han seg i ulike maleteknikker ved å kopiere eldre mesterverk i byens museer. Han bodde i München i årene1875-79 og var tilbake i Paris i 1880. Han fikk penger fra et legat, og han fikk reisestipend.

Under studietiden var han på flere studieturer i Norge og utlandet. I 1885 slo han seg ned i Norge for godt, men fram til 1913 reiste han flere ganger til Paris og München.
Ett av hans yndlingsmotiver var kuer, det viser maleriet
Ferme a Venoix (1881). Det hang i noen år på Buskerud sentralsykehus i Drammen Christian stilte det ut i Paris, og det ga han en gullmedalje. Bildet eies i dag av den franske stat.

Christian flytta tilbake til Buskerud (1894), men da til Hagan i Eggedal (Sigdal kommune). Der dreiv han privat malerskole fra 1899, der flere berømte malere kom på besøk. Christian gifta seg i 1882 med Maggie Plathe fra Høvid. I 1894 ble de skilt. Han gifta seg på nytt med Beret Berg fra Eggedal i 1898. De fikk fire barn sammen.

mannen og katten

Eggedalsnaturen ga Christian mye inspirasjon. Ett av de mest kjente malerier fra Eggedal, er dette maleriet. Det heter Idyll.

Maleriet ble ferdig i 1888.

Det måler 118 x 94 cm, og det henger på Lillehammer Kunstmuseum

Christian deltok på mange kollektivutstillinger i Norge og i utlandet. Separatutstillinger har vært arrangert både før og etter hans død (første gang i 1882), de fleste i Norge (men også i Paris i 1888, og i København i 1906).

Småbruket

Christian Skredsvig er blant våre mest framtredende friluftsmalere. Hans naturalistiske bilder tilhører noe av det beste blant norske kunstskatter, se f eks dette bildet, som heter Plassen i Telemark.

Denne plassen er barndomshjemmet til Åsmund Olavson Vinje.

Maleriet var ferdig i 1887. Det måler 129 x 153,5 cm og henger i Nasjonalmuseet i Oslo

Christian Skredsvig døde hjemme i Hagan i 1924. Noen ungdommer har reist en bauta over han i Eggedal, der disse ordene er hugget inn: Udødelig ditt navn vil stå, din kunst vil fjerne slekter nå. Disse ordene er et bevis på at Christian vant noe enestående, noe som mange bare drømmer. Men for å oppnå dette, måtte han stå på og ha tru på seg sjøl, akkurat som Askeladden i våre folke-eventyr.

Christian Skredsvigs hjem, Hagan, er i dag åpent for publikum i sommermånedene.

Kilder: Wikipedia og Ingrid Reed Thomsens monografi om Christian Skredsvig

Artikkel - info 
Sist endret 21.05.2012 Terje Bautz
Opprettet 23.03.2009 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut