Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
”Se, min ild i mørket brenner - -”
Se, min ild i mørket brenner
og i flukten gnistene dør,
men en farlig brann de tenner
der hvor nattens vind dem strør.Av Nils Johan Rønniksen

Er det tateren som advarer den som står utenfor tatermiljøet og taterflokken å nærme seg? Tatermiljøet var noe farlig, noe fremmed og eksotisk, men dragende. Og visen fortsetter: ”Hold deg vekk, kom aldri fantens telt for nær, stakkers den som engang får en taterjente kjær”.

De som er modne av år, husker taterfølgende som dro langs veiene. Mann og kjerre, taterkjerring og en skokk unger, spraglete kledd, mørke trekk, ildfulle øyekast. Det er slik vi husker dem. Kjeleflikkere, vispemakere, skjærslipere, kobberslagere, fortinnere, reparatører, kramselgere, kyndige i spådomskunsten, det var slik folk flest oppfattet at de livnærte seg. Tagg hente det de gjorde, dårlig ord kunne de ha på seg, tjuvaktige kunne de også være, mente folk.

Taterkjærre Distribueringsfritt bilde hentet fra Wikipedia

Permission is granted to copy, distribute and/or modify
this document
under the terms of the
GNU Free Documentation license,

Det var den gang, ikke nå. De taterfamiliene som nå farer langs veiene sommerstiden er moderniserte til det ugjenkjennlige: store biler, digre camping-vogner, men spåkjerringa Sibylla med glasskula, tarokkortene og kaffegruten har vi fremdeles sett tilbyr sine tjenester.

Men: hvem var de egentlig, hvem er de nå og hvordan artet tilværelsen for romanifolket seg i landet vårt?

Romanifolket dukket opp i Norden første gang for om lag 500 år siden, i Danmark. De presenterte seg som pilegrimer som hadde lagt ut på en syv år lang botsvandring for å bøte for forfedrenes misgjerninger; de skulle ha avvist Jesu-barnet. De kom fra ”Lille-Egypt”, fortalte de. I England ble de derfor kalt gypsies, i Spania gitanos, i Tyskland zigeuner og hos oss her i Norden sigøynere eller tatere. (Av tyrkisk/persisk, tatar) Fant ble også brukt. Det er et gammelt norsk ord; fantr d.e. tjener, landstryker. Selv kalte de seg rom og språket sitt romani (romani cib, språket som taler)eller romanes. De norske dialektvariantene kalles lovari og curari.

Deres opphold i Norge ble en ufattelig lidelsens og fornedrelsens historie, like opp til for bare noen tiår siden. Ingen annen minoritet har blitt så dårlig og uforstandig behandlet i vårt land.

I århundrer ble det drevet regulær jakt på romanifolket, det er den såkalte ”fantejakten” som kongen i København ansporet til gjennom kongebrev. Bygde-vektere (stattar-konger) skulle jage vekk taterne om de viste seg i deres område. Midt på 1700-tallet ble behandlingen mer ”human”. Biskopen i Oslo fikk opprettet tukthus for romanifolket. Her skulle deres påståtte villskap tuktes og leseferdighet læres med konfirmasjonen som mål. Slike tukthus ble bygget over hele Norge, det første i Trondheim 1735. Fattigloven (1845) førte til opprettelsen av arbeidshus og vergerådsloven (1896) ble i stor grad brukt mot taterfamiliene. Men det skulle bli enda verre og det gjennom den kristen-inspirerte foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet. Askviknes barne-institusjon (Os, Bergen, 1900) ble opprettet, små barn ble fratatt foreldrene med hjemmel i løsgjengerloven og sendt hit. Ved to andre lignende institusjoner (Rostad og Lilligården) ble det drevet medisinske eksperimenter med barna og 15 av dem døde.

I 1907 overlot Staten til omstreifermisjonen ansvaret for å bosette romanifolket. Svanviken familiekoloni (Kristiansund, 1908) og Bergfløtt arbeidskoloni (Lier, Buskerud, 1911) for ”enslige, hjemløse menn på Østlandet”.

Bergfløtt var for alle omstreifere, ikke bare romanis. På Bergfløtt ble det laget hesteseler og børster, det ble drevet steinhuggeri og gårdsbruk med hagebruk. En av de senere kolonister her var dikteren Hans Aleksander Hansen. Han var født på Jevnaker (1911) men han oppholdt seg og bodde i Drammen i mange år. Bergfløtt ble nedlagt i 1986 og overført til annen virksomhet.

I Nedre Buskerud har vi eksempel på at det er etablert en pinsemenighet der mange av medlemmene har romanibakgrunn.

Det kunne være drastiske midler som ble foreslått og til dels brukt mot taterne: 1910 oppfordret Omstreifervesenet dampskipsselskapene å nekte å ta med romanifolk som passasjerer. Og i 1921(!) ble det lagt fram forslag i Sør-Odal herredsstyre om å skyte romanifolk. Forslaget ble nedstemt. De handelslovene som ble vedtatt av Stortinget 1921 – 1935 gjorde det nesten umulig for romanifolket å drive handelsvirksomhet.

Det står en uhyggens gufs av rasehygiene- og steriliseringsloven som ble vedtatt 1934. Uønskede elementer skulle ikke få forplante seg. Romanifolket skulle utryddes eller assimileres. Fra 1934 til 1977 ble det tvangssterilisert 47 730 personer og kastrert 535 menn og kvinner. De aller fleste av disse var av romanifolket.

Under krigen (fra 1941) begynte lobotomien av pasienter ved Gaustad Sinnsykehus. Denne virksomheten opphørte i 1950. 24 % av de som ble utsatt for lobotomi døde. En del av disse pasientene var tatere. Under krigen omkom også en del av det norske romanifolket i tyske konsentrasjonsleire.

Den siste, helt utrolige foranstaltningen mot det reisende romanifolket var at de i 1951 ble forbudt å holde hest. De ble tvungent til å bruke sykler og dragkjerrer som transportmiddel. Det var et tvangstiltak for å få taterne til å bosette seg fast, men en unnslo seg ikke for å beskylde taterne for å stelle dårlig med hestene sine.

For ti år siden kom det store omslaget: Den norske stat ved Regjeringen ba romanifolket/taterne om unnskyldning for den urett og de lidelser Staten og Storsamfunnet hadde påført dem. Det ble opprettet Romanifolkets/Taternes kulturfond på 75 millioner kroner, viss avkastning skulle gå til kulturtiltak for romanifolket og taterne. De er nå organisert i to større foreninger: Lands-organisasjonen for Romanifolket og Taternes Landsforening

Artikkel - info 
Sist endret 01.08.2011 Terje Bautz
Opprettet 28.04.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut