Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
Glassgravør Villas Vinter (Willas Winther) på Nøstetangen
Villas Hansen Vinter var den andre store glassgravøren på Nøstetangen ved siden av Heinrich Gottieb Köhler. Villas var norsk, mest sannsynlig fra traktene rundt Eiker-Kongsberg der navnet Winter påtreffes innenfor et sjikt av godsforvaltere (Niels Winther på Hoen).Av Einar Sørensen

I 1754 begynte han ved krystallverket på Nøstetangen og i 1756 ble han dreng under Köhler. I 1765 betegnes han som ferdig utlært svenn. Som svært mange andre håndverkere på denne tiden avanserte han aldri til mester, men fra 1767 er det hans navn som nevnes i forbindelse med alle større gravyrearbeider. Det er kjent av glassverksdirektøren Benzon var i tvil om Vinter var i stand til å holde et høyt nok kunstnerisk nivå til alene å stå for gravyren. Men av mangel på andre til å utføre gravyrearbeidene, ble Villas Vinter værende den eneste ved verket utenom Köhler som utførte komplisert gravyr. Men snart fikk ledelsen de samme problemene med Vinter som de hadde hatt med Köhler, det vil si manglende leveringsdyktighet som verkets ledelse hevdet skyldtes drikkfeldighet, dovenskap og upålitelighet. Vinter fikk både trusler om oppsigelse og høyere lønn. Uavklart hvilke av disse tiltak som virket best, så har Vinter i det minste produsert en lang rekke graverte pokaler og vinglass fra Nøstetangen i tidsrommet 1767 til uti 1770-årene. Også etter av Nøstetangen ble nedlagt foreligger en rekke viktige arbeider etter ham.

1

Velkomstpokal for Øvre Hoen, Øvre Eiker, eid av Jens Hofgaard og Kirsten Stranger. Gravert av Villas Vinter, formodentlig etter Köhlers forlegg, i slutten av 1760-årene. Pokalen har gravert adkomståret ”1759”, og lokket kan se ut til å være fra det året, så muligens er pokalen en nyere erstatning etter en eldre knust fra 1759.


Det er sannsynlig at Vinters første motiver ble gravert etter Köhlers forlegg. Hoenpokalen for eksempel er gravert av Vinter i slutten av 1760-årene og viser et detaljert prospekt av godseier Jens Hofgaards gård Øvre Hoen og dens sagbruk ved Hellefossen i Øvre Eiker. Adkomståret ”1759” er inngravert. De minutiøse detaljene viser Hofgaards stolthet, den vanndrevne kjerraten som trakk tømmeret opp til Hoensagene. Fremstillingen benytter seg av den samme fortetningen av motivet som er så typisk for Köhlers arbeider.

2 Velkomstpokal for Tveten gård, Modum, gravert av Vinter i 1780. Gården var på den tiden eid av konsistorialråd Larsen og Antonette Larsdatter Smith

Senest i 1773 sluttet Villas Vinter på Nøstetangen for å arbeide for glassforhandler og gravør Johan Albrecht Becker. Becker var sakser og smarting: I 1771 averterte han at han kunne skjære og slipe alle slags glass, samt utføre ekte og uekte forgylling. Graveringen ble utført ved hans glasshandel på Bragernes. Ingen arbeider er signert eller lar seg identifisere fra Beckers hånd. Men med Vinter i stallen måtte hans virksomhet bli en sterk konkurrent til Nøstetangen, som etter å ha gått noen år på sparebluss endelig ble nedlagt, og overført til Hurdals verk som nå videreførte produksjonen. Flere pokaler som Vinter har gravert er tidfestet til 1780-årene, og formodentlig er disse laget på Hurdals verk. Men de kan også ha vært eldre lagervare fra Nøstetangen, som nå ble gravert på bestilling. Bare Ridende grønne Korps-pokalen har stiltrekk som klart viser til Hurdals produksjon med mer klassisistisk dekor og større åpne ugraverte partier.

3 Kiærpokalen viser ”Jagten gaar og Vinden driver – Gud os Lykken alltid giver”, pokalen fra Nøstetangen eller Hurdal, gravert av Vinter i 1882 til bryllupet mellom skipper Hans Nielsen Kiær og Ingeborg Hansdatter Brinch på Tangen, Drammen.

Det nye store glassverket i Hurdal forsøkte flere ganger forgjeves å knytte til seg Villas Vinter. Vinter ble tilbudt stillingen som leder av et nyetablert sliperi i Hurdal, men takket nei. Også i 1780 og 1783 forsøkte glassverksledelsen å få tak i ham, nå for å etablere et glass-sliperi ved magasinet i Christiania, etter samme fleksible forretningside som Beckers verksted. Alle brevene er adressert til Bragernes, som viser at det var her Vinter bodde. Becker dukker siste gang opp i en fortegnelse over innvandrere bosatt på Bragernes i 1793. Teksten fortjener å siteres:

Johan Albrect Becker, Tydsk og fød i Saxen, nu Enkemand og har 4re Sønner Voxne og myndige, Har boet her i 26 aar og tilforn i danmark, glas handler og tillige glar sliber, i hvilket arbeide han meget har udmærket sig, han er en mand til alders der fører et stille levnet og har kun 1 Søn hiemme til underviisning og hielp i glas slibningen.

4 To vinglass av en serie som viser utvalgte scener fra menneskelivets faser. Nøstetangen eller mer sannsynlig Hurdal. Gravert av Vinter i 1770-årene. Nasjonalmuseet.


Verken Becker eller Vinter er nevnt i folketellingen 1801, så de var formodentlig begge avgått ved døden på det tidspunkt. Men i Kirkegaten 173 i Christiania fantes en ugift glassmestersvenn ved navn Willas Winther, 49 år. Det må utvilsomt være sønnen som var gitt farens merkevarenavn. Dermed kan vi også regne med at faren var født omkring 1730.


5 6

Pokal laget i anledning kjøpmann Gabriel
Hofgaards avgang som leder av Det Ridende
grønne Korps i Drammen i 1789, signert Villas
Vinter. Pokalen er laget på Hurdals verk og
tilhører Drammens museum

Merkurpokalen, Hurdal verk, gravert av Vinter
ca. 1780-90, Drammens Museum. Motivet viser
handelens gud Merkur tronende på Parnassos
med overflødighetshorn, mens kvinneskikkelsen
(fremstilling av Europa etter Danmark?) knebler
de ”ville” folkeslagene med handelens lenker,
et bilde av handelens betingelser.


Litteratur:

Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bd. 4, s. 397.
Norges kunsthistorie, Oslo 1982, bd. 3, s. 298-303.
Polak, Ada B., Gammelt norsk glass, Oslo 1953, register.
Gaustad, Randi, Skål for Norge! Nøstetangens spennende billedverden, Oslo 1998, s. 53, 59, 64, 78-79, 90-91, 172-188.

Artikkel - info 
Sist endret 10.04.2012 Terje Bautz
Opprettet 03.01.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut